Invitasjon til Tabula Gratulatoria for bok ved 100-årsjubileet

I 2017 kan Norsk Komponistforening feire hundre års virksomhet. Som forsvarer av kunstmusikalsk kvalitet og tilgjengelighet har Komponistforeningen et særskilt oppdrag, og i jubileumsåret er håpet at både profesjonelle utøverinstitusjoner og det frie feltet, samt alle våre amatørkorps og kor, markerer denne historiske begivenheten ved å programsette norsk musikk, spesielt fra de 25 år som har gått siden vårt forrige store jubileum.

100 viktige år for norsk musikkhistorie
Norsk Komponistforeningen har vært og skal være en sterk stemme i norsk kulturliv. Så vel foreningen som enkeltmedlemmer har spilt en viktig kulturpolitiske rolle både nasjonalt og regionalt. Gjennom hele historien har foreningen vært en pådriver i musikkfeltet, og vist seg å bli en sentral aktør og institusjonsbygger. Men alle sider ved historien er ikke fortalt. Dette vil vi gjøre noe med.

Belyse og løfte frem vår felles kunstmusikalske kulturarv
Vi jobber med å lage en jubileumsbok med Geir Johnson som redaktør. Boken er en samling tekster som skal belyse sider av vår historie som tidligere ikke har vært viet mye oppmerksomhet i en samlet kontekst. Vi har som mål å skape både bedre og bredere kunnskap om kunstmusikkfeltet, og har bedt fem skribenter ta for seg epoker og temaer som er vesentlige når vår historie skal formidles videre. Skribentene og deres arbeidstitler i jubileumsboken er:

Geir Johnson, komponist og skribent: – Kunsten som forsvant
Hild Borchgrevink, musikkskribent og forfatter: – Den skjulte historien
Hilde Holbæk-Hanssen, frilans musikkskribent: – Galskap, glede og gründere
Christian Eggen, dirigent og komponist: – Fra motstander til medspiller
Anders Beyer, direktør for Festspillene i Bergen: – Internasjonaliseringen
Nicholas Møllerhaug, forfatter og musiker: – Den nye generasjonen

Boken vil bli illustrert med historiske bilder og anekdoter fra andre bidragsytere med temaer som vil belyse og utfylle hovedartiklene.

Ditt bidrag er til stor hjelp – tegn deg til Tabula Gratulatoria
Et 100-årsjubileum står ikke i en ordinær budsjettpost hos Komponistforeningen. Våre midler er øremerket og går først og fremst til andre i form av tilskudd og støtteordninger. For å kunne gjøre et ekstra løft, og skrive vår egen historie i en jubileumsbok, er vi avhengige av drahjelp. Vi håper våre faste samarbeidspartnere og øvrige venner i musikk- og kulturlivet ser verdien av boken og inviterer med dette til tegning av Tabula Gratulatoria.

De som bidrar økonomisk vil bli ført opp på vår Tabula Gratulatoria, det vil si at man får sitt navn eller navnet på institusjon/bedrift oppført i boken. Bidragsytere vil få tilsendt et eksemplar av jubileumsboken når den foreligger. Boklansering er lagt til Festspillene i Bergen 2017.

Veiledende gavesatser:
Privatpersoner, frivillige- og ideelle organisasjoner: kr 500
Bedrifter, andre organisasjoner og institusjoner: kr 1000

Dersom en giver bidrar med 5000 kroner eller mer, vil man i tillegg få sin logo på trykk i jubileumsboka.

Bidraget kan settes inn på konto: 5024.05.37734.
Før opp ditt navn, eller navn på bedrift / organisasjon, samt adresse i meldingsfeltet.

Frist for å tegne seg er 28. februar 2017.
Kontakt oss på komponist@komponist.no dersom det skulle være noen spørsmål vedrørende tegning av Tabula Gratulatoria.