Talentutvikling

Norsk Komponistforening støtter opp under flere prosjekter som bygger kompetanse for fremtiden og stimulerer unge til nysgjerrighet, kreativitet og eksperimenteringslyst. Norsk Komponistforening fyller 100 år i 2017, og retter blikket fremover mot de neste hundre årene – fremtidens komponister! Nedenunder er en oversikt over tilbud til unge komponistspirer.

Veslefrikkprisen
Veslefrikkprisen er en konkurranse for skoleklasser eller grupper i barneskolen (1.-7. trinn) som komponerer musikk i undervisningen.

Alle som vil delta må sende inn:

 • Et enkelt lydopptak av musikk de har komponert selv, i grupper på
  tre eller flere elever
 • En komponistrapport som beskriver hvordan de har tenkt
  Les mer om lydopptak og komponistrapport på denne siden.
 • En jury bedømmer de innsendte bidragene, utpeker finalister og kårer en vinner.
 • Alle som deltar får en faglig tilbakemelding fra juryen.
 • Vinnergruppa, og hele klassen, vinner en tur til Oslo for å spille musikken på en konsert sammen med NRK Kringkastingsorkestret (KORK). Konserten finner sted hos NRK i Oslo, fredag 21. april 2017.
 • NB: Ta vare på alle instrumenter, lydkilder, lydfiler eller annet dere bruker. Vi trenger det hvis dere vinner.
 • Frist for innlevering: Tirsdag 10. mars 2017.
http://musikkfaget.no/veslefrikkprisen/

ung.kom
Hvem skal skrive fremtidens mesterverk for symfoniorkester? Det er umulig å spå om, men uansett hvem det blir, tror vi det kan ha stor verdi for dem i å få prøve ut ideene sine tidlig med et fullt orkester tilgjengelig. Prosjektet er et samarbeid mellom Norsk Komponistforening og Oslo-Filharmonien, der skoleklasser på videregående musikklinjer får anledning til å skrive for orkesteret. Tanken bak ung.kom er at unge, talentfulle musikkskapere skal få anledning til å skrive for orkester, høre hvordan det låter og la andre oppleve resultatet på en konsert som er åpen for publikum. Stykkene publikum får høre på konserten, er resultatet av en lang prosess der elevene har fått undervisning i komposisjon og veiledning av en komponist. De har også fått prøve ut musikken sin på såkalte sinfoniettaprøver, der en musiker fra hver instrumentgruppe spiller gjennom musikken. Det høres helt annerledes ut enn på digitale komposisjonsverktøy!

Koordinator for ung.kom er komponist Bjørn Bolstad Skjelbred. I anledning NKFs 100-årsjubileum 2017, skal elevene dette skoleåret komponere med utgangspunkt i verk komponert av norske komponister i løpet av de siste 100 år. Referanserverkene er Epitaffio – For Orchestra and Magnetic Tape av Arne Nordheim og Hundrad Hardingtonar av Geirr Tveitt.

Session Komposisjon
Session Komposisjon er tilbud til unge musikere som ønsker å skape musikk, ledet av komponist Glenn Erik Haugland. Med seg har han samarbeidspartnere fra Studio O. I løpet av 5 – 6 samlinger over et år skal det eksperimenteres og komponeres musikk på ulike plattformer og med ulike metoder. Deltakerne lærer å bruke programvare som gjør deg i stand til å lage musikk: Logic Pro 9 & 10, Native Instruments, Ableton Live, Finale, Digital Performer og enklere opptaks og midiprogramvare som Garage Band. 

Veiledningen tar sikte på å utvikle både tekniske/håndverksmessige evner, samt musikalsk kreativitet gjennom improvisasjon, lytting og enkle øvelser. Samlingene er for de som ønsker å utvikle seg som komponister og kan fungere som en oppstart for de som ønsker å lage musikk. Tilbudet egner seg også godt for de som allerede lager musikk og som kan tenke seg å ville utdanne seg videre innen komposisjon. Deltakerene vil få anledning til å skape musikk på data, skrive for profesjonelle musikere og skape musikk til en større musikkteaterproduksjon. Kurset foregår på Os utenfor Bergen.

http://operaomnia.no/studioE39/komposisjon.html

Jenteprosjektet komposisjon
Komponist Rune Rebne og Norges musikkhøgskole arrangerer et komposisjonskurs for jenter. Kurset er sjangeruavhengig og åpent for alle jenter over 16 år som vil lage musikk. Formålet er å lage et møtested for jenter som vil lage musikk, for å bedre rekrutteringen av jenter til komposisjonsstudiene og øke antall kvinnelige komponister. 

Rune Rebne har erfaring med jenteprosjekt gjennom Norges Skiforbund Hopp sitt jenteprosjekt. Dette prosjektet har han drevet i 7 år, og det startet med 23 hoppjenter i hele Norge inkl. landslaget som bestod de eneste 5 jentene som hoppet som var over 16 år! I dag har prosjektet rundt 1000 jentehoppere, og rundt 30 jenter i junioralder og oppover som konkurrerer om plass på landslagene.

Erfaringene fra dette jenteprosjektet brukes i NMH Jenteprosjektet. Den viktigste erfaringer er at om jenter møtes i inspirerende, utviklende og trygge omgivelser så skjer det positive ting! Derfor er dette målet. Lage en slik møteplass der vi lager musikk.

http://nmh.no/forskning/frittstaende_fou-prosjekter/jenteprosjektet-komposisjon