Tillitsvalgte

F.o.m. 25. mai 2018

STYRET
Jørgen Karlstrøm, styreleder

Stine Sørlie, nestleder
Jan Erik Mikalsen
Ørjan Matre
Bente Leiknes Thorsen
Agnes Ida Pettersen, vara
Sigurd Fisher Olsen, vara
Kristin Norderval, vara

MUSIKKFAGLIG UTVALG
Bjørn Kruse, leder, MU og stipendkomiteen
Knut Vaage, medlem MU og stipendkomiteen
Gyrid Kaldestad, medlem MU og vara i stipendkomiteen
Lene Grenager, medlem MU og vara i stipendkomiteen
Craig Farr, medlem stipendkomiteen og vara i MU
Eva Holm Foosnæs, medlem stipendkomiteen og vara i MU

KUNSTPOLITISK UTVALG
(oppnevnt av styret i NKF)
Jørgen Karlstrøm, leder
Stine Sørlie, nestleder
Glenn Erik Haugland, medlem
Maja Ratkje, medlem
Gyrid Nordal Kaldestad, medlem
Frank Havrøy, medlem

LIKESTILLINGSOMBUD
(oppnevnt av styret i NKF)
Agnes Ida Pettersen

VALGKOMITEEN
Kristin Bolstad
Dagfinn Koch
Ståle Kleiberg
Oddrun Lilja Johnsdottir, vara

DESISORER
Ida Heidel
Gisle Krogseth

STIFTELSEN MARTELLO, STYRET
Cecilie Ore, leder
Rob Waring, medlem
Tor Halmrast, medlem

Andre verv der Komponistforeningen er representert>>>