Søknadsskjema: Støtte til tilgjengeliggjøring av norsk repertoar

 • Personopplysninger oppgitt i denne søknaden vil bli behandlet konfidensielt. Alle søknader arkiveres og sikres i tråd med Norsk Komponistforenings rutiner. Alle personopplyninger i dette skjemaet vil slettes ved halvårlig rutine. Tildelingslister inneholdende søker/prosjekt vil publiseres på nett og i årsmelding.
  __
  Personal data provided in this application form will be treated confidentially. All accounting data are kept in accordance with the Norwegian Accounting Law. The personal information in this form will be deleted from this web form by a semi-annual routine. Lists of granted projects containing applicant name and project name will be published online and in the annual report.
 • Dra og slipp filer her, eller
  Godkjente filtyper: pdf.
  NB! Søknader som mangler prosjektbeskrivelse vil bli avvist administrativt. Søknaden trenger ikke å være omfattende, men skal inneholde en god beskrivelse av prosjektet, med en begrunnelse for hvordan prosjektet imøtekommer formålet med ordningen. / Applications without project description will be discarded. The text does not need to be comprehensive, but should give a proper description of the project, the motivation and the composer(s) according to the .
 • Godkjente filtyper: pdf.
 • Dra og slipp filer her, eller
  Last opp utdrag/eksempel fra partitur. Ikke obligatorisk. / Upload excerpts/examples of the score. Not mandator