Støtte til trykking av noter

At et verk kan spilles uten at komponisten er til stede, gjør at musikken lever videre og er til glede for hele samfunnet. Gjennom denne støtteordningen sikres dokumentasjon og allmenn tilgjengeliggjøring av verk av nålevende norske komponister. Støtten er åpen for alle profesjonelle utgivere som ønsker å gjøre et musikalsk åndsverk tilgjengelig, slik at det kan oppleves for ettertiden.

Denne ordningen mottar støtte fra Norsk kulturråd.

SØKNADSFRIST
Hvert år 1. september.

Send elektronisk søknad her.
Klikk for link til søknadsskjemaet.


FORMÅL:

Norsk Komponistforening kan bevilge støtte til dokumentasjon og/eller publisering av verk av nålevende norske komponister, eller komponister som har falt bort mindre enn 5 år forut for søknad.

Støtten skal bidra til å sikre dokumentasjon og allmenn tilgjengeliggjøring av verk av nålevende norske komponister, dvs. tiltak som gjør at verket kan framføres uten komponistens tilstedeværelse (f.eks. partitur) eller oppleves gjennom sekundærmedia (foto-, video-, og/eller skriftlig framstilling).

HVEM KAN SØKE?
Støtten kan søkes av utgiver eller av komponisten i samarbeid med ansvarlig utgiver for den aktuelle publikasjon. Kun dokumentasjon av profesjonell kvalitet kvalifiserer til støtte.

HVA KAN FÅ STØTTE?

 • Trykking og utgivelse av partitur / stemmer, samt forberedende arbeid, f.eks. stemmeskriving
 • Konseptuelle eller tid- og stedsavhengige verk der dokumentasjon ved hjelp av foto, video, eller skriftlig framstilling er nødvendig
 • Tilrettelegging for elektronisk publisering og distribusjon

Støtten tildeles normalt IKKE for:

 • Dokumentasjonsopptak av konserter
 • Lyd- og CD-produksjon til kommersiell utgivelse
 • Promoteringstiltak

SØKNADEN MÅ INNEHOLDE:

 • Prosjektbeskrivelse med redegjørelse av din motivasjon for å dokumentere verket
 • Verkliste og en kort beskrivelse av verk som søkes dokumentert
 • Budsjett og finansieringsplan
 • Salgs- og markedsføringsplan samt opplagstall (for partiturproduksjon og lignende)

GENERELLE RETNINGSLINJER:

 • Utgiver må være registrert som firma i Brønnøysund (eller tilsvarende i utlandet)
 • Utgivers regnskap må være offentlig tilgjengelig og godkjent av revisor
 • Utgiver må ha inngått forvaltningsavtale med TONO (eller tilsvarende i utlandet)
 • Produktet skal holde profesjonell standard. Fotokopierte eksemplarer er normalt ikke berettiget til dokumentasjonsstøtte.

Søknaden vurderes og avgjøres av musikkfaglig utvalg, som består av seks medlemmer valgt av Norsk Komponistforenings generalforsamling. Tildelt støtte utbetales etterskuddsvis ved innsending av dokumentasjon eller eksempel på ferdig materiale, samt regnskap for prosjektet. Tildelt støtte er disponibel i 2 år etter tildeling. Utsettelse kan gis etter begrunnet søknad.