Utlysning av midler til jubileumstiltak

Nestleder Stine Sørlie. Foto: Lars Igesund/NKF

I 2017 feirer Norsk Komponistforening 100 år. Det er en kulturhistorisk begivenhet, og en rekke arrangementer vil finne sted over hele landet.

– Gjennom hele året vil vi løfte frem mangfoldet av kunstneriske uttrykk på feltet og de som gir dette klangbunn som skapere, utøvere, formidlere og lyttere, sier Stine Sørlie, prosjektleder for jubileet og nestleder i Komponistforeningen. Les mer om jubileet her

Norsk Komponistforening er en fag- og interesseorganisasjon for profesjonelle komponister. Foreningen og enkeltmedlemmer har vært sentrale i å bygge opp institusjoner, festivaler, ensembler og ordninger, og bidratt til å utvikle et profesjonelt musikkliv der mange utøvere i verdensklasse i dag lever av å fremføre norske verk. Mange ønsker derfor å være med på feiringen og løfte frem det store spekteret og den høye kvaliteten på feltet! Komponistforeningen er ikke selv konsertarrangør, men vår jubileumskalender er åpen for alle som programmerer norsk repertoar, og vår jubileumslogo kan lastes ned her.

– Nå har vi også gleden av å utlyse en ny runde med midler til jubileumstiltak i 2017, forteller Stine Sørlie. Satsningsområdene er i tråd med Komponistforeningens overordnede mål.

Prioriterte satsingsområder er prosjekter som:
– Fremmer mangfoldet og genrebredden som feltet vårt representerer.
– Fremmer de mange ulike kunstnerskapene som finnes og at flere stemmer blir hørt.
– Fremmer en jevnere kjønnsbalanse: Les mer om NKFs likestillingsagenda.
– Fremmer økt bruk av norske verk hjemme og ute, og at verk fremføres flere ganger.
– Fremmer det ukjente og uhørte; enten det dreier seg om nåtid, fortid eller fremtid.

Norsk Komponistforening har over 200 medlemmer og er i stadig vekst, både i antall medlemmer og i kunstnerisk mangfold og genrebredde. Våre medlemmer skaper lydkunst, installasjoner, orkestermusikk, kammermusikk, elektronisk musikk, performance, støy, jazz, scenisk musikk, filmmusikk osv.

På våre nettsider fins en oversikt over våre medlemmer. Her vil du også finne en historisk oversikt over tidligere medlemmer. Det er imidlertid ikke et krav at verk som programmeres må være skapt av medlemmer i Komponistforeningen – vi er en fagorganisasjon som jobber for alle som arbeider med lyd som kunstnerisk uttrykksform.

Søknad om støtte til jubileumstiltak skal inneholde:
a) Kort prosjektbeskrivelse av tiltakets planlagte innhold, program og medvirkende
b) Budsjett – med eventuelt finansiering
c) Preliminært tidspunkt og sted
d) Personopplysninger om ansvarlig produsent/arrangør

Søknadsordningen er primært rettet mot frittstående prosjekter, og er i hovedsak ikke tenkt som toppfinansiering av ensembler og institusjoner med offentlig grunnfinansiering. Vi gjør oppmerksom på at større beløp ikke kan påregnes, da den totale økonomiske rammen er begrenset til 200 000 kroner totalt.
Se liste over tidligere tildelinger.

Søknadsportalen vil være åpen fra 30.1.2017 til 1.3.2017.