Vil du delta på Classical:NEXT i Rotterdam?

Søk om å få bli med innen 17. februar.

Classical:NEXT går av stabelen 14-19. mai i Rotterdam i Nederland. Dette året arrangeres et eget program for komponister. Hver deltakende komponist blir koplet med en Classical:NEXT-«insider», som vil sette dem i kontakt med relevante kontaktpersoner ved arrangementet. I tillegg til nettverk og kontakt med ulike organisasjoner og aktører i musikklivet blir det erfaringsdeling, debatter og faglig innhold.

Å registrere seg som deltaker på Classical:NEXT inkluderer:

  • Alle arrangementer, messer, konferanser, showcaser, kaffe, te og lunsj
  • Komponistmøter
  • Nettverksbygging med bransjeaktører, fagfolk og Classical:NEXT «insiders»
  • Matchmaking og speed date-sessions
  • Friday Network Reception på Codarts Music University
  • Composers Pool for Conferences; relevante paneldeltakere til de ulike konferansene plukkes ut av konferanselederne basert på komponistenes innsamlede biografier.

Vi ønsker å bidra til at norske komponister får utvidet sine internasjonale nettverk, og vil etter søknad plukke ut fem komponister som får dekket deltakeravgift og reise på inntil 4000 kr mot dokumentasjon.

Søknadsskjemaet finner du her. Det er åpent for alle å søke, også ikke-medlemmer.