SØKNADSFRIST 20. NOVEMBER

Søknad om deltakelse, Nordic Film Music Days 2020

Nordic Film Music Days foregår fra 22. - 25. februar i 2020. Hoveddelen av programmet foregår 24. og 25.02. Det er obligatorisk med opphold på NFMD-hotellet disse dagene. Music Norway, NKF og NOPA er og partnere i dette prosjektet.
  • Personopplysninger oppgitt i denne søknaden vil bli behandlet konfidensielt. Navn og kontaktinformasjon til alle som får innvilget tilskudd oppbevares til det omsøkte prosjektet er fullført. Alle regnskapsdata oppbevares i henhold til regnskapsloven. Personopplyningene i dette skjemaet vil slettes fra de utfylte søknadene ved årlig rutine. Tildelingslister inneholdende navn vil publiseres på nett og i årsmelding.
  • Skriv kort om din komponistvirksomhet spesielt med tanke på musikk til film / tv / visuelle medier:
  • Skriv en kort tekst om hvilke målsettinger du har med deltakelsen.