Æresmedlem Knut Nystedt har gått bort

Komponisten og kirkemusikeren Knut Nystedt døde den 8. desember, 99 år gammel. Med ham er en av etterkrigsgenerasjonens fremste komponister gått bort. Sammen med kollegene Finn Mortensen, Arne Nordheim og Egil Hovland kjempet han på 1950-tallet for at nye musikalske strømninger fikk slippe til i et musikkliv, som fortsatt var preget av nasjonalromantikk.
Etter endt musikkutdannelse startet Nystedt en omfattende virksomhet som organist, dirigent, komponist. I 1950 grunnla han Det Norske Solistkor for å kunne fremføre eldre og nyere kormusikk på et profesjonelt nivå. Koret ble en avgjørende forutsetning for at Norge kunne arrangere verdensmusikkdagene (ISCM) i 1953. I Nystedts tid urfremførte koret nærmere 200 verker og sørget samtidig for å utbre kjennskap om norsk musikk gjennom utallige korturneer i Europa, Asia og USA. Nystedt satte en standard for korsangen i Norge og inspirerte dirigentelevene til å videreutvikle dette. I hans tid som organist ble Torshov kirke et sentrum for kirkemusikalsk fornyelse. Komponisten Nystedt var aktiv fram til 2004. Mer enn 180 opus inneholder musikk i nesten alle sjangere. Orkester- og kammermusikken er blitt mye spilt, men det er korverkene som har brakt størst internasjonal anerkjennelse og utbredelse.
Det sier litt om Nystedts arbeidskapasitet at han også var en drivkraft og tillitsmann i organisasjonslivet. Han hadde styreverv i både Oslo og Norges Organistforbund (1955-68), i Ny Musikk (1959-63), TONO (1974-85) og Norsk Komponistforening (1963-75). Som medlem av Komponistforeningens Sakkyndige Råd fulgte Nystedt i mer enn 20 år interessert med i det som rørte seg av nye musikkuttrykk. I 1966 ble han tildelt St. Olavs Orden 1. klasse, og i 2005 ble han utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden for sin innsats for norsk musikkliv.

Norsk Komponistforening er dypt takknemlig for hva vårt æresmedlem har betydd for musikklivet og for utbredelsen av norsk musikk.

Knut Nystedt bisettes i Lambertseter kirke 22. desember kl. 13.00

Foto: Nasjonalbiblioteket/Lisbeth Risnes