Artikkelarkiv

Oppfølgingsbrev til Abid Raja fra Kunstnernettverket

Kunstneraksjon 15. mai for en bedre kompensasjonsordning

Revidert nasjonalbudsjett: Langt fra godt nok.

Lytter til innspill: Staten snur og beholder hovedansvaret for kulturinstitusjonene

Midlertidig kompensasjonsordning for tapt inntekt er klar

NKFs tildelinger: Tilgjengeliggjøring av norsk repertoar

KONSERTSERIEN PERIFERIEN: CALL FOR PROPOSALS!

Komponistforeningen vil endre ny forskrift

Kompensasjonsordning for næringslivet

Uttalelse fra møte i Nordisk Komponistråd 16. mars 2020