Artikkelarkiv

NKFs administrasjon er på plass igjen

Program for fagseminaret 14.–16. august

UTLYSNING — KUPP 2.0

Kontoret er sommerstengt i juli

Statens kunstnerstipend utlyser midlertidig stipendordning – covid 19

Storsatsing på komponister videreføres

NKF Fagseminar 14.-16. august 2020

Call for Works NMD Island 2021 Island

Komponistmøte – webinar 19. juni kl 14.00

Spill norsk-festivalen arrangeres til høsten