Arbeidslokaler hos NOTAM

OM ORDNINGEN:

Som komponist kan du benytte deg av gratis kontorplass hos NOTAM. Norsk Komponistforening disponerer et kontor som kan reserveres på ukesbasis med en øvre grense på tre uker i strekk. Kontoret har inngang fra vestibylen på NOTAM, og er utstyrt med skrivebord og piano.

RESERVASJON:
Medlemmer av Norsk Komponistforening kan sende en forespørsel med ønsket periode til jonolav@komponist.no. Ikke-medlemmer bes henvende seg direkte til NOTAM.

Nøkkelkort hentes og avleveres på NOTAM mellom kl. 10.00 – 15.00 mandag til fredag.

NOTAM:
Sandakerveien 24D, på Sagene i Oslo
Bygg F3

Se NOTAMs nettsider for mer informasjon om NOTAM