«ÅRETS VERK» – tre nye komponistpriser fra Komponistforeningen

Styret i Norsk Komponistforening har vedtatt å opprette tre nye komponistpriser med tittelen «Årets verk», inspirert av prisen med samme navn som Komponistforeningen har hatt tradisjon for tidligere.

Hver prismottaker få en plakett og et stipend på 50 000 kroner.
Med prisene ønsker Komponistforeningen å hedre komponisters arbeid og synliggjøre det store mangfoldet av musikk som blir laget hvert år.

– Mange nye verk får sjelden oppmerksomhet som fortjent. Vi ønsker å vise frem både musikken og mennesket bak, og ikke minst peke på ulike sider ved kvalitetsbegrepet. Det er også begrunnelsen for å lansere ikke bare én, men tre priser, sier styreleder Jørgen Karlstrøm.

Det vil være åpent for alle å sende inn forslag til «Årets verk». Prisene skal deles ut årlig, med første tildeling i 2021.

Retningslinjer for «Årets verk».
Norsk Komponistforening deler hvert år ut tre likeverdige priser for verk som fortjener å løftes frem for sine særskilte kvaliteter, signert komponister som arbeider med lyd og musikk som kunstform.

Alle, inkludert komponisten selv, kan foreslå inntil fem verk, uavhengig av sjanger og format. Verkene skal være (ur)fremført eller tilgjengeliggjort for offentligheten i løpet av de de siste tre kalenderårene. Bare verk hvor det kan fremskaffes lyd- og/eller videoopptak (eller annen relevant dokumentasjon) vil bli vurdert.

Komponistforeningens musikkfaglige utvalg nominerer fra de foreslåtte verkene. En jury, oppnevnt av styret, velger deretter prismottakere og utformer en skriftlig begrunnelse for valg av vinnerverk. 

Prisvinnerne får en pengegave på kr 50 000 kroner hver. Styret avgjør tid, sted og format for utdeling av prisen.

Dersom juryen mener at det ikke finnes en egnet kandidat, kan de anbefale at prisen ikke deles ut.

Tildeling av prisen «Årets verk» kunngjøres ved pressemelding.

Ønsker du å sende inn forslag til verk til den første runden av «Årets verk», kan du benytte deg av skjemaet under.

Frist for nominasjon: 19.04.21