Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) med spørsmål til kultur- og likestillingsministeren

Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) i Stortingets familie- og kulturkomité til kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

Åslaug Sem-Jacobsen, Senterpartiet, Telemark
Foto: Stortinget

– Hvorfor er de som lager musikken ekskludert fra å få del i midler fra stimuleringsordningen gjennom at arrangørene ikke kan legge inn hele kostnaden til å betale disse som i en normalsituasjon i søknaden til Norsk Kulturråd, når forskriften for ordningen sier at hele næringskjeden skal stimuleres, og når det ikke er foreslått andre ordninger for denne gruppen som kompenserer tilstrekkelig for denne utelatelsen?

Dette ser også vi i Norsk Komponistforening frem til å få svar på.

Les begrunnelsen for spørsmålet, og følg saksgangen her>>>
Sendt: 16.11.2020
Besvart: 23.11.2020 av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja