Revidert nasjonalbudsjett: Langt fra godt nok.

Tirsdag 12. mai la Regjeringen Solberg frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2020. – Ut fra det reviderte nasjonalbudsjettet 2020 er det vanskelig å se at vi har en kulturminister som kjemper for hele det kulturelle økosystemet, sier styreleder Jørgen Karlstrøm i Komponistforeningen. – Det er så godt som ingen nye tiltak i det reviderte budsjettet, og nye tiltak er det vi trenger i situasjonen vi står i nå. Les mer…

Lytter til innspill: Staten snur og beholder hovedansvaret for kulturinstitusjonene

Regjeringen har hatt som ambisjon å overføre et større ansvar på kulturområdet til fylkeskommunene, men har tatt hensyn til innspillene som har kommet frem i prosessen. Jeg velger å gå ut med dette budskapet nå for å dempe bekymringen blant aktører i kultursektoren som etterlyser en avklaring, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja. Les mer…