Program for fagseminaret 14.–16. august

Komponistforeningen gjenopptar det faglige helgeseminaret som foreningen hadde tradisjon for omtrent ti år tilbake i tid. Samtidig har vi gått vi inn i et nytt decennium, med en spesiell start som nok gir nye perspektiver på seminarets tematikk: Dypdykk og fugleperspektiver på tiåret som har vært, og refleksjoner rundt hvor vi skal hekke og trekke videre. Les mer…

UTLYSNING — KUPP 2.0

Vi søker syv komponister under 35 år som ønsker å jobbe målrettet med internasjonal profilering i perioden 2020-2021. Du trenger ikke å være medlem av Komponistforeningen for å kunne søke om deltakelse. I programmet får komponistene også i oppdrag å komponere for et ensemble, gjerne med utgangspunkt i eksisterende eller ønskede samarbeid. Søknadsfrist er 19. august. Les mer…

Storsatsing på komponister videreføres

Første utgave KUPP har gitt seks komponister en unik mulighet til å komponere nye verk med noen av de største orkestrene i Norge. Nå utvides satsingen med tre år der inntil sju komponister i året skal skrive for, og ha dialog med profesjonelle ensembler, som fremfører verkene. I tillegg står nasjonal og internasjonal nettverksbygging og mentorskap sentralt i talentutviklingsprogrammet. Satsingen deles inn tre runder, hver med inntil syv komponister. Hver runde løper i ett år og totalt vil KUPP 2.0 strekke seg over tre år. Vi søker syv komponister under 35 år som ønsker å jobbe målrettet med internasjonal profilering i perioden 2020-2021. Søknadsfrist er 6. august. Les mer…