Søk prosjektstøtte nå

Det er mulig å søke Komponistforeningen om støtte til prosjekter og tiltak som kommer norske komponister og norsk musikkliv til gode. Det gis ikke støtte til enkeltkonserter, bestillingsverk og komponering, personlige kunstneriske prosjekter, turneer, tiltak, prosjekter og virksomhet for enkeltkomponister Les mer…

Søk stipendordningene

Stipendordningene skal legge til rette for at enkeltkunstnere, gjennom å motta direkte tilskudd fra staten, skal kunne bidra til et mangfoldig og nyskapende kunstliv. Ved tildeling skal det legges vekt på kunstnerisk kvalitet og aktivitet. Vi har fått Gyrid Kaldestad, leder i stipendkomiteen, til å gi noen råd i forkant av årets søknadsfrist som er 16. oktober kl 13:30. Les mer…