Komponistens verktøykasse: Regnskap og næringsoppgave for selvstendig næringsdrivende

Fristen for levering av næringsoppgave er utsatt til 31. august på grunn av korona-situasjonen, derfor arrangerer vi webinar med Fiken regnskapsprogram nå i juni. Vil du bytte ut excel med et enkelt regnskapsprogram? På dette webinaret får du anledning til å lære om, eller friske opp, mulighetene du har ved å benytte deg av Fiken regnskapsprogram. Les mer…

NKFs generalforsamling 5 . juni 2020

Årets generalforsamling arrangeres digitalt. Sakspapirer er sendt til alle medlemmer i separat e-post sammen med innkallingen. Dette året ber vi om at deltakerne melder seg på generalforsamlingen. Bakgrunnen er at vi må sende ut innloggingsinformasjon på forhånd, og at vi ønsker å kunne yte praktisk hjelp. Les mer…

Revidert nasjonalbudsjett: Langt fra godt nok.

Tirsdag 12. mai la Regjeringen Solberg frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2020. – Ut fra det reviderte nasjonalbudsjettet 2020 er det vanskelig å se at vi har en kulturminister som kjemper for hele det kulturelle økosystemet, sier styreleder Jørgen Karlstrøm i Komponistforeningen. – Det er så godt som ingen nye tiltak i det reviderte budsjettet, og nye tiltak er det vi trenger i situasjonen vi står i nå. Les mer…