Bilder fra Bibalos hus

Vi har arvet et dødsbo med alt det fører med seg.

I juni gikk Grete Lis Bibalo bort. Enken etter Antonio Bibalo har i tråd med hans ønsker testamentert huset deres til Komponistforeningen med ønske om at det skal bli en kunstnerresidens.

En arbeidsgruppe er satt ned for å rydde dødsboet, ta hånd om det forefallende ved huset og sette eiendommen i stand til å bli den kunstnerresidensen som ekteparet Bibalo så for seg.

Antonio Bibalo flyttet til Larvik og Norge i 1956. Hytta på Gon i Larvik var liten og spartansk og i årene som fulgte ble den bygget på en rekke ganger.

Sammen med sin kone, kunstneren Grete Lis Bibalo, skapte de et sted som var unikt tilpasset dem, deres liv og arbeid. Bibalo var en anerkjent komponist, særlig av opera, utover 60-, 70- og 80-tallet, og virket frem til sin død i 2008.

Fordi huset er spesialbygget til deres behov, og påbygget i svært mange runder, er det en utfordring å gjøre boligen om til et residenssted som tilfredsstiller moderne behov, og som vil være hensiktsmessig og mulig å holde ved like.

Før huset tas i bruk vil det foregå en betydelig oppgradering av stedet:
Tak, vegger og vinduer får en tidsmessig nødvendig oppgradering, det blir tilkobling til kommunens vann og kloakknett og bygget baderom.

Bibalos atelierhus vil få en nødvendig oppussing, men skal få stå i stor grad som det er.

Kunsten etter Grete Lis må ryddes og Nasjonalbiblioteket har fått tilgang på alt relevant etter Antonio.

Vi har arvet et dødsbo med alt det fører med seg.

Nå er huset snart ferdig gjennomgått, og det er mye vi tar vare på. Store mengder av bøkene, det meste av noter og musikk blir tilgjengelig i et bibliotek, og noe av kunsten til Grete Lis vil henge på veggene.

Det er også viktig for å oss å sikre at de som drar dit for å jobbe får den nødvendige arbeidsroen. Det sørger utsikten og stillheten for, og vi skal også lage et godt miljø inne.

Bildene fra Bibalos hus er tatt i februar 2020. Alle foto: Nina Hurum