SAMT #5: Samling i bånn

Hva er samtidsmusikkfeltets behov, nasjonalt og internasjonalt? Hvordan kan samarbeid gjøre oss bedre rustet til å nå våre mål? Hvordan henger virkeligheten sammen for så ulike aktører som ensembler, komponister, plateselskap og konsertarrangører? SAMT – forum for samtidsmusikkaktører (etablert av nyMusikk) arrangeres for første gang i Bergen og denne gang i et bredt samarbeid mellom nyMusikk, Norsk komponistforening, Oslo Sinfonietta/ Cikada, Borealis, Ultima, Creo og Music Norway. Les mer…

NKFs kvinneseminar 26. oktober

Velkommen til seminar for Kvinner i NKF  Tid: 26. oktober 2019 kl 13 – 18.Sted: Sentralt i Oslo TBA.Inviterte: Utelukkende kvinnelige medlemmer i NKF. Påmelding: Innen 17 oktober.  Tema: Oppdateringer fra NKF og kunstnerpresentasjoner Bolk 1 Oppdateringer fra NKF: Repertoarundersøkelsen Likestillingsprisen Les mer…