Søk stipendordningene

Stipendordningene skal legge til rette for at enkeltkunstnere, gjennom å motta direkte tilskudd fra staten, skal kunne bidra til et mangfoldig og nyskapende kunstliv. Ved tildeling skal det legges vekt på kunstnerisk kvalitet og aktivitet. Vi har fått Gyrid Kaldestad, leder i stipendkomiteen, til å gi noen råd i forkant av årets søknadsfrist som er 16. oktober kl 13:30. Les mer…

Ny visning av KUPP-verk

Den første prøven mellom et orkester og komponist kan føles som å ha revet ut en side fra din mest personlige dagbok og delt ut til musikerne, forteller vårt medlem Therese Birkelund Ulvo. Hennes installasjon «13 Ways to Tame a Beast» vises i forbindelse med Oslo-Filharmoniens store jubileumskonsert 28. september. Les mer…

Hvem blir Årets utøver 2019? Foreslå kandidater!

Norsk Komponistforening deler hvert år ut prisen «Årets utøver». Årets utøver mottar en pengegave på kroner 50 000,-. I tillegg bevilges prisvinneren ytterligere 50 000 kroner til konserter/aktiviteter som fremmer norske nålevende komponister. Disse midlene er disponible i totalt tre år. Nå inviterer Komponistforeningen til innspill på kandidater til prisen for 2019. Les mer…