Er kritikken bred nok nå, NRK?

I dag har 18 organisasjoner i norsk kulturliv signert et opprop mot den manglende bredden i NRKs musikk-, kunst- og kulturdekning. Til sammen representerer de flere hundretusener av mennesker i alle aldre, fra den profesjonelle kunst- og kulturbransjen til det frivillige musikk- og kulturlivet. Nå ber vi NRK svare på hvordan de vil følge opp kritikken fra oss, Kringkastingsrådet og organisasjonene. Les mer…

Klager NRKs musikkprofil inn for Kringkastingsrådet

Hverken NRKs sjefer, Kulturdepartementet eller Medietilsynet vil ta ansvar. Nå har Norsk Komponistforening sendt en formell klage til Kringkastingsrådet. Styre- og nestleder i Komponistforeningen, Jørgen Karlstrøm og Stine Sørlie, mener det er helt nødvendig med en politisk diskusjon om NRKs oppdrag og samfunnsansvar for kulturen og musikken.  Les mer…

Komponistforeningens likestillingspris 2020 går til Hilde Synnøve Blix

Siden 2017 har Komponistforeningens likestillingspris blitt delt ut årlig til en person, gruppe, institusjon eller forening som har gjort en spesiell innsats for å fremme likestilling og kjønnsbalanse i det skapende musikkfeltet. I år går prisen til musikkforsker Hilde Synnøve Blix. – Det er veldig gledelig å se hvordan Hilde Blix har lykkes i å gjøre likestillingsarbeidet til en positiv og inspirerende sak. Gjennom sin personlige, kreative og inkluderende tilnærming til dette arbeidet, har hun bidratt til å skape økende bevissthet og et genuint engasjement for tematikken, sier Komponistforeningens nestleder Stine Sørlie. Les mer…

Vi styrker staben med en politisk rådgiver

I 2017 nedsatte styret et kunstpolitisk utvalg som et pilotprosjekt. Utvalget skulle bidra til Komponistforeningens politiske arbeid, og startet med å systematisere Komponistforeningens kulturpolitiske ståsted. Arbeidet går nå over i en annen form. Da programpunktene begynte å bli klare, så styret et behov for å styrke staben med en ansatt som kunne koordinere og bistå i det videre politiske arbeidet. Våren 2020 lyste vi derfor ut et engasjement som politisk rådgiver og mandag hadde Heidi Vibeke Pedersen sin første arbeidsdag i administrasjonen. Les mer…