Komponistforeningens likestillingspris 2020 går til Hilde Synnøve Blix

Siden 2017 har Komponistforeningens likestillingspris blitt delt ut årlig til en person, gruppe, institusjon eller forening som har gjort en spesiell innsats for å fremme likestilling og kjønnsbalanse i det skapende musikkfeltet. I år går prisen til musikkforsker Hilde Synnøve Blix. – Det er veldig gledelig å se hvordan Hilde Blix har lykkes i å gjøre likestillingsarbeidet til en positiv og inspirerende sak. Gjennom sin personlige, kreative og inkluderende tilnærming til dette arbeidet, har hun bidratt til å skape økende bevissthet og et genuint engasjement for tematikken, sier Komponistforeningens nestleder Stine Sørlie. Les mer…

Vi styrker staben med en politisk rådgiver

I 2017 nedsatte styret et kunstpolitisk utvalg som et pilotprosjekt. Utvalget skulle bidra til Komponistforeningens politiske arbeid, og startet med å systematisere Komponistforeningens kulturpolitiske ståsted. Arbeidet går nå over i en annen form. Da programpunktene begynte å bli klare, så styret et behov for å styrke staben med en ansatt som kunne koordinere og bistå i det videre politiske arbeidet. Våren 2020 lyste vi derfor ut et engasjement som politisk rådgiver og mandag hadde Heidi Vibeke Pedersen sin første arbeidsdag i administrasjonen. Les mer…

Cathrine Winnes er tildelt Komponistforeningens likestillingspris 2019

Komponistforeningens likestillingspris ble delt ut onsdag 18. desember på Den Norske Opera & Ballett. Siden 2017 har Komponistforeningens likestillingspris blitt delt ut årlig til en person, gruppe, institusjon eller forening som har gjort en spesiell innsats for å fremme likestilling og kjønnsbalanse i det skapende musikkfeltet. Les mer…

Årets utøver 2019 er tildelt dirigenten Anne Karin Sundal-Ask

Fredag ble Anne Karin Sundal-Ask kåret til Årets utøver av Norsk Komponistforening. Årets utøver går til en utøver eller et ensemble, på høyt profesjonelt nivå, som har gjort særlig innsats for norsk samtidsmusikk det siste året eller over en lengre periode. Som kunstnerisk leder for Det Norske Jentekor har hun bestilt ny musikk av – og samarbeidet tett med en lang rekke norske komponister. Koret holder et forbløffende høyt musikalsk og teknisk nivå. De ser det som sin oppgave å bestille nytt repertoar skrevet for like stemmer. Les mer…

Nordisk Komponistråds ærespris for 2019 er tildelt UNM

Nordisk Komponistråd ble grunnlagt i 1946 og arbeider for interessene til mer enn 1500 komponister innen kunstmusikk, elektroakustisk musikk, lydkunst og andre som jobber med lyd som kunstform i de nordiske landene. Rådet gjenopptar nå sin tradisjon med å dele ut ærespriser til kandidater som har gjort en ekstraordinær innsats for nordiske komponister og nordisk komponistliv. Les mer…