ECCO – Call for Works – Slagverk Den Haag, Brussel 2021

ECSA har utlyst en Call for works i forbindelse med en konsert under ECSAs generalforsamling i Brussel 2. februar 2021.
Ensemblet denne gang er perkusjonsensemblet Slagwerk Den Haag.

De europeiske komponistforeningene er blitt bedt om å stå som første ledd i utvelgelsen av verker, og kan sende inn maksimum tre forslag til ECCO-komiteen.

Denne gangen gjøres utvelgelsen via en kombinasjon av avstemming blant «publikum» og NKFs musikkfaglige utvalg (MU), som vil ta i mot forslag fra norske komponister. MU skal behandle innsendte bidrag i møte i begynnelsen av november og velge ut (maks) tre verk for innsending til ECSA. 

Om dette er interessant for deg ber vi om å få tilsendt ditt forslag til et verk som er skrevet, og fremført, i løpet av de siste tjue årene. 

Verket kan inneholde følgende:
• 2 store perkusjonsinstrumenter
• 7-10 mindre perkusjonsinstrumenter
• Elektronikk (kun ferdig opptak, ikke live electronics)*

Verket må kunne fremføres av (maksimum) 5 perkusjonister.

Andre krav:
• Ingen andre instrumenter eller stemme kan inkluderes.
• Verket kan ikke overskride 10 minutters varighet. 
• Utdrag eller enkeltsatser fra et større verk aksepteres ikke.
• Uortodokse instrumenter (non-listed) må eventuelt fremskaffes/leveres av komponist.
• Dersom verket inneholder elektronikk må dette leveres som lydfiler eller max patches.
•For at bidraget skal kunne vurderes, må partitur i pdf-format og lydopptak av verket vedlegges. 

Frist for innmelding er 29. oktober.
Forslag meldes inn på skjema her: https://www.komponist.no/ecco/

Nedlastbar pdf-versjon med komplett utlysningstekst på engelsk>>>

Relaterte sider:
European Composer and Songwriter Alliance (ECSA)
The European Contemporary Composers Orchestra (ECCO)