ECSAs likestillingsagenda

Denne vinteren har vi fortalt mye om NKFs arbeid med likestilling i det skapende musikkfeltet, men lurer du på hvordan det arbeides med emnet i europeisk sammenheng? Et av virkemidlene, som NKF stiller seg bak, er ECSAs likestillingsagenda (ECSA Gender Equality Charter). Les mer om hva vi forplikter oss til gjennom likestillingsagendaen her.

I 2016 nedsatte styret i ECSA, Europas største organisasjon for opphavere, en arbeidsgruppe for kjønn og likestilling. Gruppen, som har fått navnet ECSA Working Group on Gender and Equality, vil kontinuerlig undersøke situasjonen i musikkmiljøet i Europa og jobber med å finne løsninger på hvordan ECSA kan bidra til forbedringer i det omfattende nettverket de organiserer.

Styreleder Jørgen Karlstrøm, som også er visepresident i ECSA, var en av pådriverne for å få på plass en egen likestillingsagenda som forplikter både ECSA og medlemsorganisasjonene til å ta grep på flere plan i organisasjonene for å bedre kjønnsbalansen.

Som en konsekvens av dette har arbeidsgruppen i dialog med ECSAs medlemmer, fått utarbeidet ECSAs likestillingsagenda; et knippe forpliktelser med mål om å forbedre forholdene for og fremme kvinnelige komponister og låtskrivere i musikkbransjen, og bedre representasjonen av kvinner i organisasjonen.

De som stiller seg bak ECSAs likestillingsagenda lover å:
👉 Bedre likestilling og mangfold på beslutningsnivå.
👉 Delta i, eller organisere aktiviteter som fremmer likestilling og mangfold i musikkbransjen.
👉 Oppfordre menn til å velge bort deltakelse i et rent mannlig panel.
👉 Ta de nødvendige skritt for å kompensere skjevheter basert på kjønn ved tildeling av priser og tilskudd, og alltid søke kjønnsbalanse i nominasjonsprosessen.
👉 Rekruttere ansatte, samarbeidspartnere og leverandører fra et bredt felt.
👉 Vedta en praksis som ønsker kvinnelige låtskrivere og komponister velkommen som medlemmer av organisasjoner der vi har innflytelse.
👉 Arbeide for kjønnsbalanse i programmering av konserter, spillesteder, festivaler og paneler.
👉 Dele metoder for å øke likestilling og mangfold med andre, slik at vi kan lære av hverandre.
👉 Øke synligheten av kvinnelige forbilder både på et akademisk og profesjonelt kunstnerisk nivå, og fremme et bredere utvalg av forbilder i musikkbransjen.

🖨 Last ned den engelske utgaven i pdf her.