Ekspress konsertstøtte

På grunn av koronasituasjonen har vi gjort en midlertidig utvidelse av retningslinjene for Ekspress konsertstøtte. Retningslinjene gjelder frem til 1. juli

Realiser prosjektet ditt med tilskudd på inntil 20 000 kroner!

Retningslinjer for ordningen

  • Du må være medlem av Norsk Komponistforening, og du må søke på vegne av dine egne prosjekter.
  • Tilskuddet på inntil kr 20 000 pr kalenderår pr medlem, fordelt på en eller flere konserter.
  • Tilskuddet skal ikke brukes som eget honorar, men til å betale musikere, konsertlokale etc.

Koronasituasjonen og myndighetenes forbud mot arrangementer der flere mennesker samles preger i dag konsertområdet, og Komponistforeningen ønsker derfor, så lenge disse restriksjonene varer, å tilpasse ordningens retningslinjer:

  • I tillegg til digitale konserter, kan det nå også søkes støtte til audiovisuelle prosjekter, f.eks. lydkunst, installasjon, video og musikkteater, såfremt lyd og musikk som kunstform står sentralt i prosjektet. Budsjettet skal inkludere alle medvirkende både på kunstner-, produksjons- og kurateringssiden. Medlemmet som søker må være involvert i prosjektet i en av disse rollene, men ikke nødvendigvis som komponist, forutsatt at verk av en eller flere norske komponister fortsatt inngår i programmeringen. Tilskuddet skal fortsatt ikke dekke bestillingshonorar til komponisten, men kan for øvrig dekke alle kostnader som er relevante for selve produksjonen.

Ekspress konsertstøtte er en ordning som skal hjelpe komponister med gjennomføring av konserter med egne verk.

Ordningen er i første rekke rettet mot virksomhet i det frie feltet, og er i hovedsak ikke tenkt som toppfinansiering større prosjekter* eller konserter arrangert av institusjoner med betydelig offentlig grunnfinansiering.

Støtten skal ikke dekke komponisthonorar, men kan for øvrig brukes til å dekke alle andre typer utgifter knyttet til gjennomføringen av konserten, som leie av lokale, musikerhonorar, trykk av plakater, leie av teknisk utstyr, etc.

Du må være medlem av Norsk Komponistforening for å kunne søke ekspress konsertstøtte. Tilskuddet er på maksimum 20 000 kroner i året, fordelt på en eller flere konserter.

Ordningen har ingen søknadsfrist og søknader behandles løpende av administrasjonen.

Fyll ut søknad her

Last ned NKF-logo her

*) Prosjekter med totalbudsjett på over 150 000 vil bli vurdert skjønnsmessig


Utfylt skjema sammen med budsjett sendes inn før konserten finner sted.

Tilskuddet utbetales når søknaden er mottatt og godkjent av administrasjonen og utbetalingsanmodning er sendt til oss.
Dokumentasjon og regnskap må være sendt Komponistforeningens administrasjon innen en måned etter at konserten har funnet sted.