Ekspress konsertstøtte

Realiser prosjektet ditt med tilskudd på inntil 20 000 kroner!

Retningslinjer for ordningen

  • Du må være medlem av Norsk Komponistforening, og du må søke på vegne av dine egne prosjekter.
  • Tilskuddet på inntil kr 20 000 pr kalenderår pr medlem, fordelt på en eller flere konserter.
  • Tilskuddet skal ikke brukes som eget honorar, men til å betale musikere, konsertlokale etc.

Ekspress konsertstøtte er en ordning som skal hjelpe komponister med gjennomføring av konserter med egne verk.

Ordningen er i første rekke rettet mot virksomhet i det frie feltet, og er i hovedsak ikke tenkt som toppfinansiering større prosjekter* eller konserter arrangert av institusjoner med betydelig offentlig grunnfinansiering.

Støtten skal ikke dekke komponisthonorar, men kan for øvrig brukes til å dekke alle andre typer utgifter knyttet til gjennomføringen av konserten, som leie av lokale, musikerhonorar, trykk av plakater, leie av teknisk utstyr, etc.

Du må være medlem av Norsk Komponistforening for å kunne søke ekspress konsertstøtte. Tilskuddet er på maksimum 20 000 kroner i året, fordelt på en eller flere konserter.

Ordningen har ingen søknadsfrist og søknader behandles løpende av administrasjonen.

Fyll ut søknad her

Last ned NKF-logo her

*) Prosjekter med totalbudsjett på over 150 000 vil bli vurdert skjønnsmessig


Utfylt skjema sammen med budsjett sendes inn før konserten finner sted.

Tilskuddet utbetales når søknaden er mottatt og godkjent av administrasjonen og utbetalingsanmodning er sendt til oss.
Dokumentasjon og regnskap må være sendt Komponistforeningens administrasjon innen en måned etter at konserten har funnet sted.