Endelig en løsning for tapte TONO-vederlag!

– Dette betyr mye for våre medlemmer, sier styreleder i Norsk Komponistforening, Jørgen Karlstrøm. I morges ble det offentliggjort at regjeringen er klar med en ordning som kompenserer for noe av bortfallet i vederlagsinntekter rettighetshavere har hatt i 2020. 

Inntil 40 millioner kroner bevilges til rettighetshaverorganisasjonene TONO og Gramo, hvordan fordelingen gjøres vil bli nærmere avklart senere. Dette utgjør om lag 70 prosent av tapene rettighetshaverne har hatt i 2020, og som skulle vært utbetalt i år.  

Rettighetshavere har stått i en vanskelig situasjon ettersom svært mange ikke har vært inkludert i noen av stimulerings- eller kompensasjonsordningene som ble etablert fra våren 2020. TONO anslår at det samlede tapet for medlemmene utgjør om lag 42 millioner. Nå har et intenst og langvarig påtrykk fra NKF, NOPA, Musikkforleggerne og TONO i fellesskap gitt resultater. Det har vært en god dialog med Kulturdepartementet gjennom høsten og vinteren.  

Styreleder Jørgen Karlstrøm. Foto: Renate Madsen

Jeg er svært glad for at vi har blitt hørt, fastslår Karlstrøm. 

Regjeringen varslet også i dag også enkelte andre koronatiltak for kulturbransjen. Blant annet bevilges 40 millioner kroner for å flagge hjem norsk film- og serieproduksjon, og 50 millioner til Norsk kulturråd, herunder 30 millioner til Norsk kulturfond.

Koronasituasjonen er fremdeles svært krevende, men ved å styrke tiltak og ordninger i det eksisterende virkemiddelapparatet, bidrar regjeringen også til å stimulere og kompensere aktører og virksomheter som holder hjulene i gang, sier kultur og likestillingsministeren.

– Jeg er glad for at vi får kompensert deler av tapet rettighetshavere har hatt i 2020 som følge av bortfallet av vederlagsinntekter, og vil takke de kollektive forvaltningsorganisasjonene for god dialog, sier kulturminister Abid Q. Raja. 

Se regjeringens pressemelding her. 

RELATERT ARTIKKEL:
VG: Regjeringen: Vil flagge hjem norsk film