Endelig et gjennomslag for kunstnerne

Torsdag 29. mai ble det klart at regjeringen vil gi 100 millioner til stipendmidler som del av en utvidelse av kompensasjonsordningene for kulturfeltet. 70 millioner skal fordeles gjennom Statens kunstnerstipend. De resterende 30 millionene deles ut av Fond for utøvende kunstnere i form av krisestipend. I følge NRK sier kulturdepartementet at de regner med å gi stipend til over 300 kunstnere, der hver enkelt vil kunne få opptil 200 000 kroner. 

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja. Foto: Ilja C. Hendel/Kulturdepartementet

Kulturministeren sier at de vil følge med på hvordan ordningene virker. I tillegg til stipendordningene gir Abid Raja et viktig signal til kunstnerne når han sier at departementet vil være på tilbudssiden med å gjøre fortløpende justeringer av ordningene for inntektssikring. 

Endelig et gjennomslag etter mye hardt politisk arbeid denne våren. Men vi gir oss ikke der, lover styreleder Jørgen Karlstrøm.

Styreleder Jørgen Karlstrøm. Foto: Nina Hurum/NKF

Vi er veldig glade for at kulturministeren lyttet til oss i det konstruktive møtet vi i Kunstnernettverket hadde med ham tidligere denne uken. Nå er det viktig at de som skal forvalte ordningen sørger for at den treffer alle kunstnergrupper, og at ikke enkeltgrupper igjen faller utenfor. Hele økosystemet må få hjelp til å komme seg i gjennom denne krisen hvis vi fortsatt skal ha en aktivt og fremoverlent profesjonelt kulturliv i Norge når krisen er over.

LES MER HER
👉 Pressemelding fra KUD, 29.mai 2020
👉 Nye 1,85 milliarder skal bedre situasjonen for kultur, idrett og frivillighet
👉 Kulturministrene gir ekstra midler til kriserammet kulturliv i Norden

del