Enighet i EU om ordlyd i nytt opphavsrettsdirektiv

Sent i går kveld, onsdag 13. februar, kom EU-kommisjonen, parlamentet og rådet til enighet om de grunnleggende prinsippene for det nye opphavsrettsdirektivet. Det nye direktivet skal etter planen også gjelde i Norge.

Opphavsrettdirektivet adresserer verdigap-problematikken (value gap), ved å legge et ansvar på brukersstyrte plattformtjenester som Facebook og YouTube for betaling for innholdet som legges ut, sier Jørgen Karlstrøm, styreleder i Komponistforeningen.

Artikkel 13 i opphavsrettsdirektivet har som mål å tette dette hullet.

Les mer om den viktige Artikkel 13 i Opphavsrettsdirektivet 

–Spesielt viktig for oss er også artikkel 14, 15 og 16, det såkalte transparency triangle, forteller Jørgen Karlstrøm. Ordlyden i artikkel 14 vil også inkludere det viktige poenget om at rettighetshaverne har rett ikke bare til «fair» betaling, men proporsjonal betaling, forklarer Karlstrøm.

–Det som gjenstår er en endelig godkjenning i parlamentet, men her fikk forslaget 67% oppslutning ved forrige runde og det er god grunn til å tro at dette nå er det endelige resultatet, sier Karlstrøm.

Les pressemelding fra GESAC (European Grouping of Societies of Authors and Composers), som består av organisasjoner for rettighetshavere fra hele EU, Island, Norge og Sveits. GESAC representerer mer enn 1 million skapere og rettighetshavere på områdene musikk, audiovisuell kunst, visuell kunst og litterære og dramatiske verk.

Se også pressemelding fra ECSA (European Composer & Songwriter Alliance): Press Release on the Informal Agreement on The Copyright Directive

Relaterte artikler:
Verdigapet: – Et steg i riktig retning (TONO)

Sterk kritikk mot EUs nye internettregler: -Slutten på internett slik vi kjenner det (NRK)

Et gapende opphavsrettslig hull (TONO)