Fagseminar 2010–2020: FRAMPEK OG ETTERKLANGER

Vi oppsummerer et decennium og tar pulsen på det nye.
13.-15. mars 2020 på Sundvolden Hotel.


Komponistforeningen gjenopptar det faglige helgeseminaret som foreningen hadde tradisjon for omtrent ti år tilbake i tid. Samtidig går vi inn i et nytt decennium, så hva er da mer naturlig enn å se på tiåret som har vært? Også rent kulturpolitisk har landskapet endret seg i perioden, og i lørdagsprogrammet ser vi på dynamikken mellom kunst, samfunn og formidling i et lettbent program der vi også lanserer en stor overraskelse. Men først og fremst blir det faglige dypdykk i musikken som har vært skapt, bestilt og fremført i perioden – presentert både av utøvere, kuratorer, kritikere og andre formidlere – og ikke minst av komponistene selv, der vi gjennom tre dager blir kjent med ti verk av ti komponister som møtes parvis, og som representerer et bredt spekter av sjangre og uttrykk.

PROGRAM: Se fullstendig program nedenfor, eller last ned pdf-versjon her.

PRIS: Deltakeravgift (egenandel) NKF-medlemmer og studenter i komposisjon og musikkvitenskap: kr. 1500,-
Andre (ikke-medlemmer): kr. 2500,-
Begrenset antall plasser!

I løpet av helgen vil ti komponister, i parvis dialog, få mulighet til å presentere og diskutere hverandres verker. Komponister som melder seg på seminaret vil ha mulighet til å være blant deltakerne i komponistmøter, ettersom arbeidsgruppen vil ha blikk for de påmeldte deltakerne, samt et ønske om bred representasjon av ulike type verk, sjangre og kunstnerskap, når de setter sammen denne delen av programmet.

Meld deg på her, bindende påmelding>>>

Påmeldingsfrist:  14. februar klokka 13.00
Etter 14. februar øker prisen til kr 2500,- for alle. 

PRAKTISK INFORMASJON:
Det blir satt opp fellestransport til og fra seminaret fra Oslo sentrum. Mer informasjon om dette kommer.

FAGSEMINARETS PROGRAM 13.–15. MARS:
FREDAG 13. MARS
14.30 Ankomst
Velkommen ved Jørgen Karlstrøm, Stine Sørlie og Bente Leiknes Thorsen

15.00 -17.00 Etterklanger I:
Tre norske verk fra 2010-tallet blir dissekert og debattert
Med Lene Grenager, Aksel Tollåli, Bendik Bjørnstad Foss og Astrid Kvalbein (moderator)

17.00 – 17.30 Pause/lyttetid

17.30 – 18.30 Komponistmøter

18.30 – 19.30 Pause/lyttetid                         

19.30 Middag

LØRDAG 14. MARS
10.00 – 11.45    Etterklanger II:
Norske strømninger sett utenfra og innenfra

I. Dániel Péter Biró tolker det norske lydlandskapet i samtale med Gyrid Kaldestad.

II. Astrid Kvalbein snakker om likestilling i det skapende musikklivet på 2010-tallet.

12.00 – 13.00 Komponistmøter

13.00 – 14.00 Lunsj

14.00 – 18.20 Framklanger og etterpek: Overraskelsen!
Komponistforeningen avslører en stor overraskelse og vi byr på et variert program med inviterte gjester, musikkinnslag, foredrag, samtaler og mye mer.

18.20 – 19.30 Pause/lyttetid  

19.30 Middag

SØNDAG 15. MARS
10.00  presis Morgenmusikk med Leif Ove Andsnes ved flygelet

10.15 – 11.30 Klangpek: Beethoven & beyond
Med Leif Ove Andsnes, Rolf Gupta, Marion Hestholm, Magnus Andersson og Ida Habbestad (moderator)

11.30 – 12.00 Pause/lyttetid

12.00 – 13.30 Frampek: Komponistmøte og oppsummering

13.30 – 14.30 Lunsj

MER OM PROGRAMMET:
Etterklanger I: Tre norske verk fra 2010-tallet blir dissekert og debattert
Med Lene Grenager, Aksel Tollåli, Bendik Bjørnstad Foss og Astrid Kvalbein (moderator)

Hva er klangen av 2010-tallet i norsk musikk? Går det an å snakke om hvilke typer av materiale som er i spill i denne musikken? Vi har utfordret tre ulike personer til å finne frem hva de mener er det verket som representerer den norske musikken i tiåret. De tre verkene blir grundig presentert og diskuteres deretter i en panelsamtale ledet av Astrid Kvalbein.

KOMPONISTMØTER – og lytterom
Med ti komponister* og Living Archives ved Hild Borchgrevink
Gjennom helgen blir det komponistmøter i parvise konstellasjoner hvor komponistene utveksler erfaringer om hverandres musikk. Fredag og lørdag blir det mulig å velge mellom presentasjoner i to forskjellige rom, mens på søndag samles alle i salen. Vi har rigget til et rom for lytting med all musikken som presenteres i komponistmøtene og ellers i seminaret. Hild Borchgrevink har kuratert Living Archives hvor du kan få innblikk i skapelsesprosessen bak verkene.

  • *Med utgangspunkt i de påmeldte deltakere, og ønske om bred representasjon av ulike type verk, sjangre og kunstnerskap, vil arbeidsgruppen for seminaret sende forespørsler til utvalgte komponister og spørre om de kunne tenke seg å delta. 

ETTERKLANGER II: NORSKE STRØMNINGER SETT UTENFRA OG INNENFRA
I. Dániel Péter Biró tolker det norske lydlandskapet i samtale med Gyrid Kaldestad
Dániel Péter Biró ble ansatt som førsteamanuensis i komposisjon ved Griegakademiet i 2018. Gjennom sitt kunstneriske og faglige virke har han blitt kjent med musikktradisjoner både i Øst-Europa, Sentral-Europa, Midtøsten, Latin-Amerika og Nord-Amerika. Hvordan opplevde han møtet med norsk kunstmusikk og miljøet rundt denne? Hva er karakteristisk for det norske – og bergenske – lydlandskapet, sammenliknet med andre deler av verden? Hvor går de estetiske skillelinjene, hvordan defineres kvalitet, hva regnes som nyskapende her og der, og har bildet forandret seg de siste ti årene?
II. Astrid Kvalbein snakker om likestilling i det skapende musikklivet på 2010-tallet
Astrid Kvalbein ble i 2018 den andre vinneren av Komponistforeningens likestillingspris og har jobbet med feltet i en årrekke. Kvalbein ser også på de andre to prisvinnerne; Borealis og Cathrine Winnes, og deler refleksjoner om aktivisme, motstand og endringsvilje i likestillingsarbeidet på musikkfeltet på 2010-tallet.

FRAMKLANGER OG ETTERPEK: OVERRASKELSEN!
Med en drøss gjester. Regi: Bente Leiknes Thorsen og Stine Sørlie
Vi lanserer en overraskelse som vi håper vil glede Komponistforeningens medlemmer og venner! Vi markerer begivenheten gjennom en sjangeroverskridende ettermiddag viet flere gode samtaler, intervjuer, presentasjoner og musikalske innslag. Komponistforeningens medlemsmasse speiler i dag de ulike komponistrollene i musikkfeltet, og skaper lydkunst, installasjoner, orkester- og kammermusikk, elektronisk musikk, performance, støy, jazz, scenisk musikk, filmmusikk, musikk til andre audiovisuelle formater og mye mer. Med utgangspunkt i de siste ti årene, forsøker vi å speile noe av denne variasjonen i feltet, og løfte frem ulike perspektiver rundt musikkformidling, det være seg i form av musikkritikk, plateutgivelser, noteutgivelser, komposisjon, improvisasjon, interpretasjon etc.

KLANGPEK: BEETHOVEN & BEYOND
Med Leif Ove Andsnes, Rolf Gupta, Marion Hestholm, Magnus Andersson og Ida Habbestad (moderator)
For å sette samtiden virkelig i perspektiv, går vi i denne samtalen hele 250 år tilbake i tid; til Beethovens fødsel. Årets markering føyer seg inn i rekken av tiårets mange jubileer i musikklivet. Beethoven er fra før av verdens mest spilte komponist. Hva gjør hans musikk så evig moderne og aktuell? Hva er dialogen mellom «gammelt» og «nytt», og hva særpreger verk som oppleves som det ene eller andre? Hva kjennetegner kunst som både setter et tidsavtrykk for en epoke, og samtidig oppleves som tidløs? Hva betyr Beethoven for skapende og utøvende kunstnere i dag, og hvilke appeller og paralleller er relevante for dagens kunstmusikk? På hvilken måte kan jubileer gi nye perspektiver på kunsten i vår egen tid? Vil levende komponister alltid stå i skyggen av de døde mestrene? Eller kan et jubileum tvert imot kaste nytt lys og skape nye grobunner, klangbunner og innganger til «det nye» og «det gamle»?

FRAMPEK: KOMPONISTMØTE OG OPPSUMMERING
Etter siste komponistmøte oppsummerer vi helgen, status quo og veien fremover. Ordstyrer er Ida Habbestad.   

Sundvolden Hotel. Foto: Chell Hill