Festivalstøtte

Denne ordningen er under evaluering i 2021. Det er derfor  ikke mulig å søke festivalstøtte foreløpig.

Retningslinjer for søknader om festivalstøtte.

NKFs styre behandler søknader om festivalstøtte. Ordningen er åpen for alle, både medlemmer, ikke-medlemmer og andre så fremt søknadene faller inn under kriteriene nedenfor. Som hovedregel vil søkere maksimalt kunne få tilskudd tre år på rad. Nye tiltak som kan gi langsiktig virksomhet vil prioriteres.

Festivalstøtte
Festivaler hvor norske nålevende komponister og norsk musikk har en sentral plass i programmet kan søke om støtte. Søknader må minimum inneholde en detaljert prosjektbeskrivelse og et budsjett med finansieringsplan og sendes til Komponistforeningen. NB Gjelder ikke 2021
Det gis ikke støtte til festivaler hvor det tas ut overskudd av driften.

[Søknadsfrister er 1.mars og 1. september. ]

_ _ _

Tildelinger (fra 2019)