I kjølvannet av repertoarundersøkelsen

I høst offentliggjorde vi vår repertoarundersøkelse som omfatter en rekke av landets ensembler og orkestre. Et av funnene er at kvinneandelen er lav, men den stiger når utøvere velger å fremføre ny musikk. Flere medier har fulgt opp, og denne uken uttalte kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande seg om saken. Les hennes synspunkt samt andre avisartikler om undersøkelsen.

Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande. Foto: Mona Lindseth

I Ballade 25. november spurte journalist Siri Narverud Moen kultur- og likestillingsminster Trine Skei Grande hva hun tenker om tallene i Komponistforeningens repertoarundersøkelse:

Det er forstemmende tall som gjør meg nedtrykt. Et likestilt samfunn er  viktig for denne regjeringen, og vi vil fortsette å jobbe for å utjevne skjevheter. Dette er ikke gode tall, selv om de inkluderer et repertoar fra en tid hvor det nesten bare var menn som komponerte. I dag regner man med at rundt 20 prosent av norske komponister er kvinner, mens mengden musikk skrevet av kvinner de siste 30 årene ligger på 13 prosent  i orkestrene. Heldigvis viser undersøkelsen også en svak forbedring over tid der vi ser at kvinneandelen er økende, noe jeg forventer at den også vil være de kommende årene.

Grande sier til Ballade at hun forventer bedring – men vil ikke knytte mål om kjønnsbalanse til støtten til orkestrene – enn så lenge. Les hele intervjuet her.

Her er styreleder Jørgen Karlstrøms svar.

Styreleder Jørgen Karlstrøm. Foto: Renate Madsen

Vi trenger handling, tiltak og prosjekter

Vi er ikke på jakt etter straff, men stimulering, skriver Jørgen Karlstrøm i Norsk Komponistforening.

Trine Skei Grande sier til Ballade at hun forventer økt kvinneandel i orkestrenes repertoarer. Det er fint, men det vi trenger nå er ikke bare forventninger og økt bevissthet om problemstillingen. Vi trenger handling, tiltak og prosjekter. 

De nødvendige tiltakene ligger heldigvis helt oppe i dagen i resultatene fra undersøkelsen vi i Norsk Komponistforening har gjort: 

1. Spill mer ny musikk, da stiger kvinneandelen. 

2. Lag bedre rapporteringsrutiner for de aktuelle institusjonene. Instititusjonene rapporterer til Kulturdepartmentet, som med bedre oversikt og informasjon vil ha bedre mulighet å følge opp disse spørsmålene. 

3. Bruk institusjonenes tilskuddsbrev til å signalisere klare, men overordnede mål og forventninger til nyskaping og likestilling.

Hvis ministeren kan si på ballade.no at hun har en overordnet forventning til institusjonene, så burde hun kunne skrive det i et brev. Å stille krav om nyskaping og likestilling til institusjoner som mottar hundrevis av millioner av fellesskapets midler handler ikke om å frata kunstnerisk frihet, det handler om å GI kunstnerisk frihet til levende kunstnere, kvinner som menn. 

Om ikke Kulturdepartementet ønsker å stille tydeligere krav, kan de begynne noe mer forsiktig, med å følge opp hva de selv har skrevet i de eksisterende tilskuddsbrevene til institusjonene (vår utheving):

«Det overordnede målet for bevilgningene til kulturformål er å bidra til at alle kan få tilgang til kunst og kultur av høy kvalitet og fremme kunstnerisk utvikling og fornyelse. I et kontrastrikt og mangfoldig samfunn er det viktig å legge til rette for og fremme en stor bredde av stemmer og tilbud. (…)»

Formuleringen er hentet i tilskuddsbrevet for et av orkestrene fra 2016.

Det er åpenbart at departementet setter nyskaping, likestilling og ulike grader av mangfoldighet høyt på agendaen for sine tildelinger, og vi tror at krav eller andre tiltak som stimulerer at økosystemet som et levende musikkfelt er, blir ivaretatt, er riktig..

Med repertoarundersøkelsen ønsket vi å opprette en konstruktiv dialog med det utøvende miljøet og bevilgende myndigheter, basert på innsikt i hva institusjonene til sammen og hver for seg, holder på med.

Vi er nå i gode samtaler med utøvermiljøene, og håper at også departementet kommer ende mer aktivt på banen, ikke i form av straff, men i form av gode rammer for konkrete tiltak.

Følg debatten i Ballade: