Hjemmekontor for Komponistforeningens ansatte

Komponistforeningens administrasjon, styre- og nestleder vil jobbe hjemmefra den nærmeste tiden. Bakgrunnen er Folkehelseinstituttets anbefaling om å legge til rette for hjemmekontor for å bidra til å redusere spredningen av viruset COVID-19.

Vi har per i dag ingen ansatte som har påvist koronasmitte.

Komponistforeningens ansatte blir å treffe på mobil og epost, og vi vil gjøre vårt beste for at dette tiltaket ikke vil medføre merkbare belastninger for NKFs medlemmer, tillitsvalgte og samarbeidspartnere. Du finner vår kontaktinformasjon på denne siden>>>

Komponistforeningen, NOPA og Musikkforleggerne deler kontorer i Kongensgate 24 i Oslo. Oslo kommune høynet onsdag 11. mars beredskapsnivået til nivå tre. Det betyr ekstra skjerpede retningslinjer for innbyggerne og besøkene. Alle foreningene ønsker å bidra til å begrense spredningen og sikre god drift i organisasjonene. Vi har derfor laget noen felles retningslinjer for tilrettelegging av hjemmekontor, reiser og karantene. Flere av disse rådene vil også gjelde våre tillitsvalgte, samarbeidspartnere og besøkene. Her er våre skjerpede retningslinjer:

Møter
Gjennomføring av møter og arbeid som krever at man kommer innom kontoret er tillatt inntil videre. De som vet at det er smittetilfeller i nærheten bør fremdeles holde seg unna, og i den grad det er mulig kan møtevirksomhet gjennomføres på Skype.

Arrangement​
Større arrangement vi står som arrangør for skal avlyses eller utsettes. Dette gjelder 30 dager frem i tid, løpende, og inntil videre. 

Mindre arrangementet skal risikovurderes med hensyn til smittebegrensning. Vurder antall tilreisende deltakere, om møtet kan deles opp i flere mindre møter, eventuelt om det kan utsettes. Tidlig avlysning kan medføre mindre konsekvenser enn om det gjøres i siste liten, både økonomisk og praktisk.​

Vi skal avstå fra deltakelse på større arrangement i samme periode. Mindre arrangementer skal risikovurderes. 

For åpne arrangement (f.eks. deltakelse på messer, konferanser etc.) gjelder tilsvarende retningslinjer som over.

Større interne arrangementer som f.eks. allmøter bør deles opp i mindre grupper. Bruk webinar / Skype der det er mulig.

Reiser
Vi innstiller alle reiser med fly i mars. Bruk i størst mulig grad digitale løsninger for kommunikasjon (Skype / Teams). Gjennomfør kun strengt nødvendige reiser.

Om reiser må gjennomføres, skal alternative reisemåter som gir mindre smitterisiko vurderes.

Vi anbefaler sterkt at private reiser til høyrisikoområder ikke gjennomføres

Relaterte sider:
Folkehelseinstituttets råd til befolkningen