Hvem bør få Komponistforeningens Likestillingspris 2019?

Nå kan du nominere kandidater til prisen! 

Komponistforeningens Likestillingspris deles årlig ut av styret i Norsk Komponistforening til en person, gruppe, institusjon eller forening som har gjort en spesiell innsats for å fremme likestilling og kjønnsbalanse i det skapende musikkfeltet. Årets pris vil bli delt ut under Nordic Music Days i Bodø i november.

Arbeidet med en jevnere kjønnsbalanse blant komponister er en av Norsk Komponistforenings prioriterte oppgaver. Kunnskap om, og bevissthet rundt likestillingsproblematikk er vesentlig for å kunne skape endringer, sier Agnes Ida Pettersen, Komponistforeningens likestillingsombud.

Fjorårets vinner av Komponistforeningens Likestillingspris ble Astrid Kvalbein – en forsker, utøver og skribent som gjennom hele sitt virke har hatt likestilling, feminisme og maktspørsmål hevet høyt på agendaen. I samtlige deler av sin profesjonelle virksomhet, har hun over flere år flettet disse perspektivene inn, både direkte og indirekte, noe hun fremdeles også gjør i dag med full kraft, f.eks. i Universitetsforlagets helst ferske utgivelse «Iverksettelse — fire studier av kunst, autonomi og makt» der hun har skrevet et eget kapittel om maktstrukturer og kvalitetsforståelse knyttet til Ultima. I doktorgradsarbeidet hennes om Pauline Hall fra 2013, trekker hun ikke bare frem en viktig kvinne i norsk musikkhistorie, men utfordrer eksisterende historieskriving når det gjelder hvordan kvinner blir fremstilt og posisjonert. Avhandlingen viser hvordan en kulturpersonlighet både kan, men kanskje også bør, forstås i lys av et kjønnsperspektiv.

Likestillingsprisen 2018 ble tildelt Astrid Kvalbein. Nå leter vi etter en ny verdig vinner.
Foto: Karina A. Krokaa / NMH

– Jeg blir varm om hjertet av å få denne prisen. At det jeg har skrevet og sagt om musikk og kjønn i mange sammenhenger, i små og store format, over lang tid, blir anerkjent slik, inspirerer til å fortsette. Det inspirerer dessuten i seg selv at denne prisen finnes. Jeg ser den som et av mange tegn på at musikkbransjen de siste årene har blitt mer «aktivistisk» i møte med kjønnsubalanse. Færre og færre tror at «det vil gå seg til», i stedet gjøres aktive grep for å endre på stereotype mønstre, både organisatorisk, kreativt og kunstnerisk. Dette er jeg glad for å være en del av – og kunne bidra til, sa Astrid Kvalbein da hun mottok prisen.

Se tidligere vinnere:

Hvem mener du fortjener å vinne årets Likestillingspris?
Vi går bredt ut for å få inn forslag på kandidater som fortjener oppmerksomhet for sin innsats for likestilling i norsk musikkliv. Vi ser gjerne etter noen som har grepet an problematikken på en ny måte, som har gjort en langvarig innsats, som ved sitt arbeid har satt saken på dagsorden, eller som ved sine handlinger har banet vei og dannet ny positiv praksis på feltet.

Det er åpent for alle å foreslå:

  • en person
  • en gruppe, konstellasjon eller organisasjon (f.eks. et ensemble, et samarbeid e.l.)
  • et prosjekt (kunstprosjekt, tiltak, satsing e.l.)

I skjemaet skriver du navnet på hvem du mener bør få prisen. I tillegg er det en rubrikk der du fyller inn en begrunnelse for forslaget. Begrunnelsen trenger ikke være lang, så lenge du får frem hvorfor du synes kandidaten fortjener prisen (maks 1000 tegn).

For å foreslå kandidater må du registrere deg med navn og e-postadresse, men forslagsstillers navn behandles konfidensielt dersom det er ønskelig.

Frist for forslag på kandidater er 1. oktober 2019.

Registrer din(e) kandidat(er) her: