Hvem bør få Komponistforeningens Likestillingspris 2020?

Nå kan du nominere kandidater til prisen!

Arbeidet med en jevnere kjønnsbalanse blant komponister er en av Norsk Komponistforenings prioriterte oppgaver. Kunnskap om, og bevissthet rundt likestillingsproblematikk er vesentlig for å kunne skape endringer.

Komponistforeningens Likestillingspris deles årlig ut av styret i Norsk Komponistforening til en person, gruppe, institusjon eller forening som har gjort en spesiell innsats for å fremme likestilling og kjønnsbalanse i det skapende musikkfeltet.

Hvem mener du fortjener å vinne årets Likestillingspris?
Vi går bredt ut for å få inn forslag på kandidater som fortjener oppmerksomhet for sin innsats for likestilling i norsk musikkliv. Vi ser gjerne etter noen som har grepet an problematikken på en ny måte, som har gjort en langvarig innsats, som ved sitt arbeid har satt saken på dagsorden, eller som ved sine handlinger har banet vei og dannet ny positiv praksis på feltet.

Det er åpent for alle å foreslå:

  • en person
  • en gruppe, konstellasjon eller organisasjon (f.eks. et ensemble, et samarbeid e.l.)
  • et prosjekt (kunstprosjekt, tiltak, satsing e.l.)

    TIDLIGERE VINNERE:
CATHRINE WINNES BLE TILDELT NKFs LIKESTILLINGSPRIS 2019.
Fra venstre Agnes Ida Pettersen, Stine Sørlie, Cathrine Winnes og Jørgen Karlstrøm.
Foto: Beate Styri/NKF

Kjønnsperspektivet kan være vanskelig å snakke om, når man står midt oppi problemstillingen selv. Da er det godt å kunne ty til kunsten, for der talen slutter, der fortsetter musikken, sa Cathrine Winnes i sin takketale da hun mottok prisen på hovedscenen i Den Norske Opera og Ballet i desember 2019.

Den gang Norsk Komponistforening ble stiftet, for over 100 år siden, var det fire kvinnelige komponister med. Og siden det bare var 12-13 mennesker med på stiftelsesmøtet, var faktisk kvinneandelen på hele 1/3! Det har jo aldri vært høyere siden.

Så ble det altså den samme Komponistforeningen som satte likestilling på agendaen i vår tids musikkliv, da de lanserte denne prisen for drøyt tre år siden.

Pauline Hall og Signe Lund er komponist-historier jeg har jobbet med de siste årene, og det er nesten nifst å tenke på at de satte sin signatur på stiftelsesmøtet den gangen. For meg blir Likestillingsprisen nesten som er et ekko, som et hviskende svar tilbake til komponistkvinnene fra denne tiden: Ja, vi jobber. Fine, unike linjer fra deres fingertupper, har også sin rettmessige plass på statuetten 2019. Avtrykk på tvers av tid og rom.

Slik er det kanskje til syvende og sist berikende for oss, om vi tåler noen forstyrrende fingermerker på glassplaten. Det være seg glasset i prisstatuetten, eller glasset i taket.

Dem jeg har møtt på min vei har valgt å se på det med interesse, som tegn på at vi befinner oss i en historie, men også i en samtid, og med ønske om å påvirke en framtid. Det takker jeg for. Og ikke minst takker jeg Norsk Komponistforening, med ydmykhet og stolthet, for den store inspirasjonen denne prisen gir, og lysten til å jobbe videre.

Les hele takketalen her>>>

For å foreslå kandidater må du registrere deg med navn og e-postadresse, men forslagsstillers navn behandles konfidensielt dersom det er ønskelig.

I skjemaet skriver du navnet på hvem du mener bør få prisen. I tillegg er det en rubrikk der du fyller inn en begrunnelse for forslaget. Begrunnelsen trenger ikke være lang, så lenge du får frem hvorfor du synes kandidaten fortjener prisen (maks 1000 tegn).

Frist for forslag på kandidater er 30. september:

Forslag til Komponistforeningens Likestillingspris 2020

  • Skriv inn stilling eller organisasjonsnavn på den du nominerer.
  • Ditt navn (ikke påkrevd, du kan være anonym).