Informasjon og tilbakemeldinger i forbindelse med Korona

Komponistforeningen åpner for tilbakemelding fra sine medlemmer i forbindelse med korona.

Mange påvirkes i disse dager av korona, og vi beklager ulempene det medfører for alle i kulturlivet, samtidig som vi selvsagt støtter at det gjøres drastiske tiltak for å begrense omfanget av smittede. Vi ønsker det beste for dere alle i denne krevende situasjonen!

Illustrasjon: aibenedis

Kulturlivet preges av avlysninger, og flere organisasjoner legger nå press på myndighetene for at de skal kompensere for tap, blant annet Virke Hovedorganisasjon og Creo.

Som del av dette arbeidet, ber Komponistforeningen alle medlemmer om å melde inn avlysninger eller utsettelser som påvirker dem økonomisk eller på annet vis. Vi trenger å samle denne informasjonen for å vite omfanget, slik at vi kan melde våre behov tydelig til de rette instanser. Send en epost til komponist@komponist.no dersom du vil melde inn tap.

Støtte som allerede er innvilget fra Komponistforeningens ordninger blir utbetalt, og trenger ikke å tilbakebetales som følge av avlysninger (ved rapportering, opplyser man bare om årsak).

Vi kommer til å følge nøye med videre for å se om vi trenger å iverksette flere tiltak.

Relatert informasjon: