Tilskuddsordning for fonograminnspillinger – søknadsskjema

Søknadsfristen er utløpt. Skjemaet vil bli tilgjengelig igjen senest to måneder før neste frist.