Tildelinger jubileumsprosjekt

Andre tildelingsrunde jubileumsprosjekt, 2017:

Komponistforeningen mottok 72 søknader med et totalt søknadsbeløp på kr 1 989 362,-
Budsjettet vi hadde til rådighet denne runden var kr 300 000,-

5 000

 • Cikada – Cikada-konsert under Ultima Acvademy
 • Risto Holopainen – Event med neonljusskulptur och musik
 • Thomas Kjekstad – Gitar 17
 • Marianne Baudouin Lie – Ulvedrømmer, en onewomenmusical
 • Morten Mortensen – Norsk musikk gjennom 100 år
 • Sara Aimée Smiseth – Musikken før Grieg
 • Viktoria Fjellbekk – Kvinneklang
 • Arnt Håkon Ånesen – onlinecomposer.org

10 000

 • Kristin Bolstad – Konsert med kvinnelege komponistar
 • Lars-Thomas Holm – «Klangen av Sunnmøre» 2017
 • Anne Hveding – Fløytedag for barn, unge og amatørfløytister i Bodø
 • Sven Lyder Kahrs – Ole-Henrik og Sven Lyder
 • Astrid Kvalbein – ARTICULATIONS
 • Kongsberg Jazzfestival – Area 51 – et bestillingsverk av Morten Qvenild
 • De Unges Orkesterforbund – Norske komponister – 100 år
 • Oslo Sinfonietta – Oslo Sinfoietta Sesong 2017 – konsert på Hamar
 • Synnøve H. Sagafos – Avgarde til Siljustøl
 • Jonas Skaarud – +47: de unge feirer fortiden og fremtiden
 • Trondheim kammermusikkfestival – Norske komponister under Trondheim kammermusikkfestival
 • Norges Korforbund Oslo/Akershus – Norsk kormusikk gjennom 100 år
 • Vivianne Sydnes – Oslo Kulturnatt 4 KOR
 • Opus 82 v/ Miriam Rintelen – festkonsert m/Erlend Skomsvoll
 • Roger Arve Vigulf – NKF Jubileumskonsert med Ensemble 2017
 • Foreningen – VoxLAB Kvinne Stemmer (korrigert)

15 000

 • Dag Egil Njaa – Workshop, Kitchen Orchestra/NMK
 • Telemark messingensemble – Norsk komponistforening 100 år

20 000

 • Kirsti Loe – BrassWind 2017
 • Ålesund Kammermusikkfestival

30 000

 • Trondheim kammermusikkfestival – Komponeringsworkshop for unge komponister

Første tildelingsrunde jubileumsprosjekt, 2016:
Komponistforeningen fikk inn 45 søknader med forslag til jubileumstiltak.
Det ble søkt om midler for totalt kr 3 324 838,-

Søknadene ble vurdert primært ut fra kunstneriske kriterier og skjønn, med vekt på prosjektets substans og gjennomførbarhet. I kriteriene for tildelingene ble det lagt vekt på å speile mangfoldet innen kunstmusikken, og etterstrebe en balanse i genre, alder, kjønn og geografisk nedslagsfelt. Det ble også tatt høyde for i hvilken grad prosjektet kan finansieres på annet hold, f.eks. gjennom egen ordinær drift for ensembler og institusjoner, eller andre av foreningens ordninger når søker er medlem i NKF. Prosjekter som kommer flere komponister, et større fellesskap eller et bredere publikum til gode, ble prioritert.

I denne runden hadde vi kr 210 000 til rådighet som er fordelt til følgende 16 prosjekter:

5 000,-

   • Marianne Baudouin Lie med prosjektet Med cello’n og stemmen

10 000,-

   • Borge Musikkorps med Borge Musikkorps presenterer – FREDRIKSTAD 450 ÅR – en reise gjennom byens musikk og komponister…!
   • Eldar Skjørten, Peter Baden og Bernt Rune Stray med Komponerings-workshop 2017 for barn med spesielle behov
   • Grex Vocalis med prosjektet Jubelkonsert (arbeidstittel)
   • Halldor Mæland, Steinar Granmo Nilsen og Dan Styffe med Fem komponister fra Ski
   • Nikolas Fehr, Gunda-Marie Bruce, Morten Mortensen, Pål Gløtta med prosjektet OrganPlus – Trygve Madsen
   • Geir Johnson til Marit Benthe Norheims prosjektet Life-Boats, flytende skulpturer i Aarhus Europeisk kulturby 2017
   • Minsk kammerorkester – Håvard Gimse med prosjektet Kjell Mørk Karlsen 70 år jubileumskonsert
   • Glenn Erik Haugland, Studio O og Oseana Kunst- og Kultursenter med prosjektet Nattspill med ungdommer på Vestlandet!

15 000,-

   • Rolf-Erik Nystrøm, Frode Haltli, Håkon Thelin med POINGs jubileumsfestival – en endagsfestival for å feire NKF sitt 100-årsjubileum
   • Ensemble neoN med Ensemble neoNs konsertfeiring av NKFs 100-årsjubileum
   • BIT20 i samarbeid med Avgarde, Ny Musikk Bergen, Borealis, Griegakademiet, Currentes/Whels Within Wheels og BEK med Minifestival til minne om Morten Eide Pedersen (arbeidstittel)
   • Borealis Mentorprogram for yngre komponister

20 000,-

   • Ensemble Allegria med prosjektet Hardanger Musikkfest – Nybrott!
   • Elisabeth Holmertz/Kenneth Karlsson med konsertturneen NKF Jubel

25 000,-

   • EAU (Electric Audio Unit) med prosjektet EAU Nasjonal komposisjonsdugnad

Relaterte lenker:
Utlysning av jubileumsmidler 2017>>>
Bli med på jubileumsfeiringen i 2017>>>
Jubileumskalenderen for 2017>>>
Registrer ditt arrangement her>>>
Nåværende medlemmer av Komponistforeningen>>>
Historisk oversikt over tidligere medlemmer av Komponistforeningen>>>