Midlertidig kompensasjonsordning for tapt inntekt er klar

Mandag 4. mai åpnet NAV søknadsportalen for den nyopprettede og midlertidige ordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere som helt eller delvis har tapt inntekt som følge av koronasituasjonen.

Ordningen har tilbakevirkende kraft fra og med 14. mars, men søkere må selv dekke de første 16 dagene. Den reelle perioden for å kunne motta dagpenger vil derfor være fra 30. mars til 30. april.

For å kunne søke kompensasjon for tapt inntekt gjennom denne kompensasjonsordningen, må du være registrert før 1. mars 2020 med enten et enkeltpersonforetak (ENK), et ansvarlig selskap (ANS), eller et ansvarlig selskap med delt ansvar (DA). Videre må du

  • være fylt 18 år
  • ikke ha fylt 67 år
  • ha tapt inntekt (ikke tapte oppdrag) som følge av koronasituasjonen
  • ikke motta annen utbetaling fra NAV som kompenserer det samme inntektstapet
    • Hvis du er frilanser og mottar dagpenger, eller forskudd på dagpenger, kan du ikke søke om denne kompensasjonen

Mer informasjon og søknadsskjema finner du hos NAV.

Relatert artikkel:
CREO – Kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere – noen avklaringer
NAV – Koronaveiviser