Komponistens verktøykasse: Kulturrådets ordning for bestillingsverk – søknadsskriving

Velkommen til komponistens verktøykasse torsdag 12. november kl 15 hvor du får tips til søknadsskriving, denne gangen spesielt innrettet mot Kulturrådets ordning for bestillingsverk. Av smittevernhensyn, og for å nå ut til så mange som mulig, gjennomføres verktøykassen som et webinar. 

På grunn av covid-19 vil det være mer midler til utdeling enn vanlig, og vi håper derfor at så mange som mulig av våre medlemmer vil søke. Ordningen er åpen for flere enn bare komponister, og konkurransen kan være tøff. Det er derfor viktig at søknadene holder høy kvalitet. Vi ønsker med dette å gi tips og inspirasjon til søknadsarbeidet. 

I KOMPONISTENS VERKTØYKASSE 12. NOVEMBER MØTER DU:

Jørgen Karlstrøm, styreleder NKF: Innledning

Rannveig Sjøvaag, seniorrådgiver musikkseksjonen i Norsk Kulturråd: Presentasjon av Kulturrådets støtteordning «Bestillingsverk og produksjonsstøtte for musikk».

Kristin Bolstad, komponist: Om søknadsskriving og vurdering av søknader

Det vil bli mulighet til å stille spørsmål om ordningen i webinaret.

HVORDAN DELTA?
Meld deg på, så vil du få link til webinaret på zoom tilsendt på mail. Husk å trykke på Send inn-knappen.

KULTURRÅDET SKRIVER OM ORDINGEN:
Kulturrådet gir tilskudd til å skape ny musikk innenfor alle sjangre. Hvert år støtter vi et stort antall nye verk gjennom ordningen. Tilskuddsordningen for komposisjon og produksjon henvender seg både til deg som har planer om å komponere musikk, men også til arrangører, festivaler, musikere og institusjoner som ønsker å bestille, produsere og presentere nye musikkverk. Honorarene skal gå til komponistene / skapende utøvere og det forutsettes at den som bestiller verket eller produksjonen framfører det og har plan for videre formidling til publikum.
Neste søknadsfrist er 2. desember kl 13:00 Les mer på Kulturrådet side>>>