Komponistforeningen vil endre ny forskrift

Fredag 24. april la Arbeids- og sosialdepartementet frem en forskrift om kompensasjon for selvstendig næringsdrivende. I forskriften fastslås det at kompensasjonsgrunnlaget for denne gruppen skal beregnes med utgangspunkt i pensjonsgivende årsinntekt fra næring fra 2019. 

For Komponistforeningens medlemmer varierer inntekter mellom ulike år, og man kan ha arbeidet i mange år uten inntekt på prosjekter før man deretter får større beløp utbetalt. Vår holdning til kompensasjonsordningen er derfor at den bør dekke de konkrete tapene som gjelder den spesifikke perioden fra smittevernreglene ble innført i mars.

Komponistforeningen arbeider nå for å få endret denne forskriften, og Bjørnar Moxnes i Rødt har allerede respondert med erklæring som underbygger komponistenes behov. Se Rødts erklæring her 

Relatert artikkel:
Kompensasjonsordning for næringslivet