Komponistforeningens fagseminar AVLYST

Helse og sikkerhet har høy prioritet hos oss, og sett i lys av det økende omfanget i smittespredning av koronaviruset finner vi ikke tidspunktet riktig for å gjennomføre vårt fagseminar. Ettersom helsedirektører, legeforeningen og flere nå ber om at arrangementer med mer enn 50 personer avlyses, regner vi med at det kan komme tilsvarende anbefaling fra Folkehelseinstituttet, og etter en grundig vurdering velger vi derfor å avlyse. Vi håper at vi kan finne en egnet tid for gjennomføring av vårt planlagte arrangement til høsten.

Vi beklager så mye til alle dere som har sett frem til arrangementet!

Kreditnota til dere som har fått faktura fra oss vil bli sendt ut. Vi kommer også tilbake med mer informasjon til de av dere som var tilknyttet seminaret som bidragsytere.

Med vennlig hilsen
Alle oss i NKF

Relaterte sider:
Om koronavirus og Komponistforeningens arrangementer
Norske helsemyndigheter anbefaler nå at alle arrangementer med over 500 deltagere avlyses.
Kulturinstituasjoner avlyser alle forestillinger.
Folkehelseinstituttes råd ved store arrangementer knyttet til koronasmitte.
Dette skriver Creo om Koronavirus og avlysninger.
Ullevål-topper ber om flere smittetiltak: – Koronasmitte på kjøpesenter og busser