Komponistforeningens klage behandles i Kringkastingsrådet i dag

I dag behandler Kringkastingsrådet klagen fra Norsk Komponistforening om NRKs mangelfulle musikkdekning. I begrunnelsen etterlyser vi at musikk som kunstform, musikalsk mangfold, redaksjonelt innhold og norske musikkskapere får den plassen som den statsfinansierte allmennkringkasteren NRK er forpliktet til gjennom sine vedtekter.

«Klagen retter seg ikke bare mot NRK, men tar også opp Kultur-departementets mangel på styring. NRK-plakaten setter rammene for NRKs samfunnsoppdrag, definert ut fra vilkår gitt av Stortinget. Uavhengig av det rådgivende utfallet av dagens møte i Kringkastingsrådet, har klagen og appellen den har fått allerede nådd en slik dimensjon at Kultur-departementet, som er NRKs generalforsamling, ikke lenger kan lukke ørene for den», skriver Komponistforeningens nestleder Stine Sørlie i en kronikk i Klassekampen i dag.

– Vår klage til Kringkastingsrådet kommer i kjølvannet av en runddans mellom NRK, Kulturdepartementet og Medietilsynet. Responsen vi har fått tyder på at ingen av instansene har ønsket å vurdere om de kvalitative målene i NRK-plakaten er oppnådd, påpeker Sørlie i kronikken.

Saken Slik jobber NRK med norsk musikkliv behandles ca kl 11:50 og kan følges direkte på NRK.

Innledning ved styreleder Jørgen Karlstrøm i Komponistforeningen, professor Erling E. Gulbrandsen ved Institutt for musikkvitenskap på UiO, mediedirektør Øyvind Lund i NRK, radiosjef Cathinka Rondan, samt flere NRK-ledere.

//
Etter kl 16 i dag publiseres opptaket fra møtet i Kringkastingsrådet her>>>

//
Følg nyheter og pressemeldinger fra Norsk Komponistforening på MyNewsdesk>>>