Følg fremmleggingen av Kulturbudsjettet 2021

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja presenterer kulturbudsjettet onsdag 7. oktober kl. 13.30 i Bærum Kulturhus.

Følg fremleggingen direkte her kl 13:30>>>

Her kan du lese hele Kulturbudsjettet>>>

Pressemeldinger fra KUD

Stortingets videre behandling
Følg proposisjonen på Stortinget>>>

Relaterte saker:
NKF, mai 2020: Revidert nasjonalbudsjett: Langt fra godt nok.
NKF, mars 2020: Innspill til Kulturdepartementet.
NKF, oktober, 2019: Høringsnotat – prop. 1s 2019-2020