Kunstneraksjon 15. mai for en bedre kompensasjonsordning

I dag oppfordrer vi medlemmene våre til å aksjonere sammen med Kunstnernettverkets medlemmer i en digital aksjon på mail og i sosiale medier for å få NAV til å legge 3 års gjennomsnittsberegning til grunn for kompensasjonsordning for selvstendig næringsdrivende, slik som opprinnelig lovet av regjeringen.

Mange selvstendig næringsdrivende og frilansere har mistet inntekt som følge av koronautbruddet, og det ble derfor opprettet en midlertidig ordning for å kompensere for tapet. Det er NAV som administrerer ordningen, og i mai åpnet de en søknadsportal.

I Stortingets vedtak heter det at kompensasjonen skal beregnes ut fra «gjennomsnitt av siste tre års inntekt», men på grunn av den tekniske løsningen har NAV endret beregningsgrunnlaget for tapt inntekt og baserer det på personinntekt fra 2019.

Nå har Kunstnernettverket som Komponistforeningen er en del av satt i gang en digital kampanje for å få politikerne og NAV til å endre ordningen slik den opprinnelig var utformet. Dersom alle medlemmer i de ulike organisasjonene deltar, kan det potensielt bli 33 000 personer som aksjonerer på mail og på sosiale medier i dag, fredag 15. mai, mellom klokka 12.00 og 14.00.

Vil du være med på aksjonen? Slik gjør du:

1. Opprett en mail

2. Kopier denne teksten inn i emnefeltet: Vi krever 3 års gjennomsnittsberegning for selvstendig næringsdrivende

3. Kopier dette innholdet inn i tekstfeltet:

Kjære Kulturdepartementet, Finansdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, arbeids- og sosialkomiteen, familie- og kulturkomiteen og finanskomiteen! 
 
Vi krever at det legges 3 års gjennomsnittsberegning til grunn for NAVs kompensasjonsordning for selvstendig næringsdrivende, slik som opprinnelig lovet av regjeringen. De fleste kunstnere og kulturarbeidere lever av en ujevn prosjektøkonomi som varierer fra år til år, derfor vil en 3-årig beregning gi et rettferdig grunnlag for alle. 
 
Regjeringen svekket 24. april, med støtte fra Stortinget, kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende uten å sjekke konsekvensene med kunst- og kulturorganisasjonene. Forskriften ble endret til å kun beregne inntekt fra 2019 fordi NAV ikke kunne rigge en automatisert ordning som inkluderte 2017 og 2018. Dette vil medføre at NAVs kompensasjonsordning for selvstendig næringsdrivende blir mer som et lotteri. Noen vil vinne i NAVs lotto fordi de kan dokumentere god inntekt akkurat i 2019, mens den som hadde god inntekt i 2017 eller 2018, men svært liten inntekt i 2019, blir store tapere. Kunst- og kulturarbeidere er allerede en lavlønnet gruppe og nå straffes frilansere og selvstendig næringsdrivende ekstra hardt. Dette er et tillitsbrudd fra alle partier og spesielt regjeringen som lovet i starten av koronakrisen å komme også selvstendig næringsdrivende og frilansere til unnsetning. 
 
Vi krever rettferdig kompensasjon basert på 3-års inntekt, fremfor lav eller ingen utbetaling basert på kun 2019.

Hilsen

(skriv ditt navn)

4. Send mailen til disse mailadressene: POSTMOTTAK@kud.dep.no, postmottak@fin.dep.no, postmottak@asd.dep.no, arbeid-sosial@stortinget.no, finans@stortinget.no, familie-kultur@stortinget.no

5. Delta i Kunstnernettverkets aksjon i sosiale medier 15. mai:
Dersom du vil delta i digitale kanaler, kan du legge ut bilde på Facebook og Instragram (last ned bilde under) sammen med nedenforstående tekst (og tagg gjerne politikere):

#3årNAV @NAV #kunstnernettverket
Vi krever at det legges 3 års gjennomsnittsberegning til grunn for NAVs kompensasjonsordning for selvstendig næringsdrivende, slik som opprinnelig lovet av regjeringen. De fleste kunstnere og kulturarbeidere lever av en ujevn prosjektøkonomi som varierer fra år til år, derfor vil en 3-årig beregning gi et rettferdig grunnlag for alle.


Last ned bilde for deling på Facebook.

Last ned bilde for deling på Instagram.

//
Relatert artikkel:
Les mer om kompensasjonsoprdningen her.