Kunstpolitisk utvalg

Kunstpolitisk utvalg ble nedsatt av styret etter generalforsamlingen i 2017, og hadde sitt første møte i desember samme år. Utvalget er et pilotprosjekt opprettet for å optimalisere og effektivisere Komponistforeningens politiske arbeid, for å øke foreningens politiske gjennomslagskraft og for å utforme ny politikk basert på inngående kunnskap om kunst, samfunnsspørsmål og praktisk virke blant profesjonelle kunstnere. Utvalget oppnevnes av styret for ett år av gangen.

Utvalget utformer et politisk program, som definerer Komponistforeningens kulturpolitiske ståsted og kan fungere som grunnlagsdokument for alle tillitsvalgte i foreningen. Utformingen av dokumentet er utvalgets hovedoppgave, og arbeidet ferdigstilles i 2019.

Kunstpolitisk utvalg 2018-2019:

Jørgen Karlstrøm

Stine Sørlie

Glenn Erik Haugland

Frank Havrøy

Gyrid Nordal Kaldestad (til oktober 2018)

Maja Ratkje

Bente Leiknes Thorsen (fra oktober 2018)

Referenter: Beate Styri og Ida Habbestad