Lederskifte i Komponistforeningen

Fredag 20. mai avholdt Norsk Komponistforening den årlige generalforsamlingen, hvor valg til styret stod på dagsorden. Valgkomiteens kandidat til ledervervet, Jørgen Karlstrøm fra Alta, ble valgt til styreleder, mens Stine Sørlie fra Oslo ble ny nestleder.

Det er her i Komponistforeningen jeg har min sterkeste tilhørighet — det er her jeg er hjemme.
Jørgen Karlstrøm

Jørgen Karlstrøm (1981) er freelance komponist, produsent og musiker, og er utdannet ved Norges musikkhøgskole, Hochshule für Musik «Hanns Eisler» Berlin og Griegakademiet. Mastergraden fra NMH handlet om instrumentasjon og klangkontroll i akustiske ensembler ved hjelp av datamaskin. Han har skrevet bestillingsverk blant annet til Oslo-filharmonien, Oslo Sinfonietta, Arditti, Cikada, NOSO, Ultima og Ilios. Karlstrøm er varamedlem i Komponistenes Vederlagsfond og i TONOs musikk- og tekstfaglige utvalg.

De siste årene har han jobbet som studioprodusent og låtskriver med base i PhatCat Studios. Karlstrøm har spilt inn, skrevet og produsert både rock, pop, folkemusikk, elektronisk musikk og jazz, og har førstehånds kunnskap om det omkringliggende musikalske og musikkpolitiske landskapet som Komponistforeningen opererer i. Men det er som komponist han har sin største musikalske og faglige tyngde.

I tillegg til å skrive musikk har Karlstrøm i perioder vært sterkt involvert i organisasjonsliv, i styrer, komiteer og utvalg. Han har drevet et produksjonsselskap, og også startet et lite plateselskap sammen med Knut Olaf Sunde, og han har undervist i instrumentasjon, elektronisk musikk og komposisjon ved Norges musikkhøgskole, samt studioproduksjon ved Nordisk Institutt for Scene og Studio, NISS.

Som nyvalgt styreleder har Jørgen Karlstrøm allerede visjonene for de kommende årene klare: “Min fremste oppgave som leder av Komponistforeningen er å forsvare våre rettigheter som komponister. Jeg vil arbeide for at rammevilkårene skal bli bedre, og at de i enda sterkere grad enn i dag skal reflektere det mangfoldet av arbeidsmetoder og kunstneriske uttrykk vi har representert i vår forening, enten det dreier seg om arbeid med installasjoner, elektronisk musikk, eller partiturer for strykekvartett; Vi må forme vilkårene etter den kunstneriske virkeligheten, og den virkeligheten er i stadig endring – vårt arbeid må reflektere det.“

“Norsk Komponistforening er mer enn en interesseorganisasjon, vi er et fagfellesskap og har en viktig oppgave når det gjelder å bevare og utvikle faget vårt”, sier Karlstrøm, som vil sørge for at Komponistforeningen er en tydelig stemme i det kulturpolitiske landskapet. Han vil også styrke og utvikle relasjonene til foreningens samarbeidspartnere.

Den nyvalgte styrelederen føler seg både beæret og takknemlig for tilliten han er blitt vist, og gleder seg til å ta fatt på oppgavene fremover: “Mulighetene vi har sammen gjør meg full av pågangsmot og engasjement for det vi representerer som forening. Nå som vi straks går inn i vårt 100-årsjubileum er jeg klar til å legge hele min innsats inn i å legge et godt grunnlag for at vi også i de neste 100 årene vil være en klar, tydelig, og betydelig stemme i norsk kulturliv.“

NY NESTLEDER, STINE SØRLIE
Den nye nestlederen, Stine Sørlie (1978), har vært 1. vara i Komponistforeningens styre siden 2014, men vært aktiv inne i styrets arbeid det siste året. Hun har sittet i programkomiteen for Komponistforeningen og NOPAs Musikkforum siden 2012. Gjennom sine ulike roller og verv har Sørlie fått bred erfaring med musikkpolitisk arbeid, og hun har igangsatt en rekke kunstneriske og faglige initiativer. Hun har gjort seg bemerket i nyMusikks komponistgruppe (NMK), der hun har sittet som styreleder i tre år fra 2012-2014, og har vært styremedlem der i perioden 2010-15. Hun har representert NMK i Norwaco og Kopinor.

Stine Sørlie var styremedlem i Ung Nordisk Musikk (UNM) i 2008, da festivalen ble arrangert i Oslo. I tillegg har hun siden 2011 vært norsk leder for nu:nord, et internasjonalt prosjekt med årlig aktivitet, som involverer komponister og musikere i Canada, UK og Norge.

Etter å ha jobbet for det unge komponistmiljøet i lang tid ser jeg frem til å jobbe for hele komponistmiljøet, og ønsker å bidra til å styrke båndene på tvers av generasjoner. Stine Sørlie

Stine Sørlie er utdannet komponist fra Gotland Tonsättarskole og Norges musikkhøgskole, og er cand. mag. med mellomfag i musikkvitenskap fra UiO. Hennes kunstneriske produksjon spenner fra solo-, kammer- og orkesterverker til musikk for film, teater og dans. Sørlie har komponert for bl.a. BIT20, Oslo Sinfonietta og Cikada, og vært representert på bl.a. Stockholm Kammermusikkfestival, Ilios, MuMusic, Borealis og Ultima.

Norsk Komponistforenings styre etter generalforsamlingen 2016
(styreleder og styremedlemmer velgers for to år av gangen, vara for ett år)
Jørgen Karlstrøm, styreleder (ny 2016)
Stine Sørlie, nestleder (ny 2016)
Rebecka Ahvenniemi
Jan Erik Mikalsen (ny 2016)
Ørjan Matre (ny 2016)
Agnes Ida Pettersen, 1. vara (ny 2016)
Jan Martin Smørdal, 2. vara (ny 2016)
Lars Skoglund, 3, vara (gjenvalgt 2016)

Kontaktinformasjon:
Jørgen Karlstrøm, styreleder Norsk Komponistforening, mobil 957 25 736
Stine Sørlie, nestleder Norsk Komponistforening, mobil 992 40 426
Foto kan lastes ned fra komponist.no (klikk på navn, så finnes bildet på de respektives medlemsprofil)

BAKGRUNNSINFORMASJON / FAKTA:
Norsk Komponistforening er en fag- og interesseorganisasjon for profesjonelle, yrkesaktive komponister.

Foreningen arbeider for
• å sikre komponistenes kunstfaglige rammebetingelser
• å sikre et forsvarlig utbytte av de åndsverk som skapes og fremføres
• å styrke kunstmusikkens stilling i samfunnet
• å tilby publikum tilgang til og kunnskap om det nyskapte verk

Komponistforeningen har vært og skal være en viktig stemme i norsk kulturliv. Som forsvarer av kunstmusikalsk kvalitet og tilgjengelighet har foreningen et viktig samfunnsoppdrag overfor både myndigheter, musikkinstitusjonene, det frie musikkfeltet og publikum.

Forsvaret av den musikalske opphavsretten er en aldri avsluttet oppgave. Å utvikle det nordiske samarbeidet, blant annet gjennom Nordisk Komponistråd, er med på å styrke dette arbeidet. Et forsvar av opphavsretten er å kjempe for komponistens mulighet til å leve som kunstner og skape nye verk, og for publikum til å høre det nyskapte.

Pressekontakt/andre henvendelser:
Beate Styri, Kommunikasjonsansvarlig, tlf: 22 41 82 35 mob: 906 06 661
e-post: beate@komponist.no