Luke 10: Komponistforeningens lydkalender

Hver dag kommer det ny musikk fra våre medlemmer i adventskalenderen. Dagens luke med verk av Marcus Paus og Eilert Tøsse føyer seg inn i Komponistforeningens spilleliste på Spotify.

Luke 10A & B: Marcus Paus og Eilert Tøsse
Dagens luke føyer seg inn i lydkalenderens spilleliste på Spotify. Du finner den her: https://open.spotify.com/playlist/3qu7YwosUJ9ypI9AUzhq6T

Marcus Paus – The Beauty That Still Remains: Epilogue – The Beauty That Still Remains
Marcus sier om verket: – Dette er sistesats fra mitt verk «The Beauty That Still Remains» for Frode Haltli og Det Norske Jentekor/ Anne Karin Sundal-Ask (fjorårets NKF-utøver). Verket ble skrevet til 70-årsmarkeringen for Frigjøringen, og er skrevet over tekster fra Anne Franks dagbøker.

Eilert Tøsse – Signals
Verket «SIGNALS» for trompet og piano er bestilt av BrassWind 2010 for den norske trompetisten Erlend Aagaard-Nilsen. Tittelen henspiller på signalblåsing, en velkjent bruk av instrumentet. Verket er i 7 deler som hver begynner med fanfarelignende motiver, der trompeten blåses inn i pianoet som her utelukkende fungerer som «klangbunn». Etter hver fanfaredel begynner så det aktive samspillet med pianoet. Små musikalske «rom» av ulikt preg trer fram: «kjempende», «hvileløs», «resolutt», «mystisk», «uskyldig». Som i flere av mine verk, fokuseres det på musikalske kontraster og ulik bruk av intrumentet. Tallet 7 er mye brukt i f.eks. bibelsk symbolikk og kan bl.a. føres tilbake til Johannes’ Åpenbaring, der det er snakk om «De 7 trompetene». 7 er også identisk med antall naturtoneskalaer som ventiltrompeten benytter seg av.

Fremført av : Erlend Aagaard-Nilsen C-trompet og Jarle Rotevatn, piano.

Gårsdagens luke: 9. desember