Luke 13: Komponistforeningens lydkalender

Det er tredje søndag i advent og Lucia. Og vi har en ny lydluke i kalenderen med musikk av Tine Surel Lange, Ellen Lindquist, Kari Beate Tandberg og Kjetil Husebø.

Luke 13A & B: Tine Surel Lange og Ellen Lindquist.
Følg denne lenken til musikken https://open.spotify.com/playlist/3qu7YwosUJ9ypI9AUzhq6T

Tine Surel Lange – Periferi
Tine sier om verket: – Periferi (2016) for gitar og live elektronikk er bestilt og fremført her av den danske gitaristen Jakob Bangsø. Verket er bygd opp på og omkring en direkte kommunikasjon mellom gitar(isten) og computer. Konstant live-prosesering, looping, field recordings og gitarens akustiske lyd blandes sammen, og stykkets bygges opp av musikalske byggeklosser, som av utøveren kan settes sammen på nye måter fra gang til gang.

Ellen Lindquist – Many Thousand Gone
Ellen sier om verket: – Midt i årets Corona-krise er det fortsatt forferdelig vanskelige forhold for flykningfamilier, særlig barn. Many Thousand Gone, bestilt av Marianne Baudouin Lie (cello og stemme) til hennes nylig utgitte plate «Atlantis, Utopia og Ulvedrømmer», er min respons til den pågående flykningkrisen.Fra programteksten: This ‘story’, told with music and fragments of folksongs, is based on the enormous diversity of stories which I have learned from refugee friends, and read in the media. Those of us who have grown up in relatively peaceful countries cannot truly understand what it means to have to flee from one’s homeland. The closest I have come to understanding comes from my deep empathetic response — having a young child myself — to mothers who have fled with infants and young children. What must it be like to undertake such a journey while also doing your best to care for your children? I cannot imagine. This ‘story’ for cello and voice is told from the perspective of a mother, remembering. Fragments of two folksongs, one American and one Norwegian, are woven into the piece: ‘Many Thousand Gone’ is an American slave spiritual from the mid-1800s, and ‘Vi har ei tulle’ by Margrethe Munthe about absolute love for one’s child…something which is the same across all cultures.

Many Thousand Gone (a few verses)…
No more slavery chains for me | No more, no more
No more slavery chains for me | Many thousand gone
No more children stole from me | No more, no more
No more children stole from me | Many thousand gone…

Vi har ei tulle (first verse)
Vi har ei tulle med øyne blå, | med silkehår og med ører små
Og midt i fjeset en liten nese | -så stor som så….

Bonusmateriale, luke 13C & D: Kari Beate Tandberg og Kjetil Husebø
Vi beveger oss bort fra Spotify i denne bonusluken på 3. søndag i advent!

Kari Beate Tandberg – Porphyry Imitations

Porphyry Imitations for fiolin og piano (2016-17) 12:58 Ingvild Habbestad; fiolin, Joachim Kwetzinsky; piano. Opptak fra konsert i Store Studio 2017.Kari Beate sier om verket: – Porphyry Imitations. Tittelen henspeiler på en vulkansk bergart, rombeporfyr, som har fulgt meg fra oppveksten ved Skaugumsåsen i Asker. I tillegg til Oslo-feltet finnes den i Antarktis og Sør-Afrika, men få andre steder i verden. Den er finkornet, purpurfarget og med utskilte, lyse pigmenter av feltspat og kvarts. Konsistensen er både sprø og hard, finkornet og grovkornet, og kan derfor gi musikalske assosiasjoner. Det samme gjør dramatikken den oppstod i for 250 millioner år siden, veltende ut av jordas innerste kamre, som flytende, dampende lavamasse.

Kjetil Husebø – Piano Transformed

Kjetil sier om verket: – Piano Transformed er navnet på både et prosjekt, et album og en komposisjon. Stykket Piano Transformed (2017) er basert på live-sampling og starter med myke tritonus-klanger som underliggende bordun. Videre er det tett samspill mellom flygelet, samplingen og elektronikken. Dette utgjør rammeverket for det 12 minutter lange stykket. Arild R. Andersen skriver følgende om dette styrket: «Det lange tittelsporet starter i et flytende og kontemplativt felt. Pianospillet er gjerrig, og det elektroniske siget mørkt og dystert. Etter hvert befinner vi oss nye steder i Husebøs flod, og lyset siver forsiktig inn. Hele stykket er preget av lav puls og en tilbakeholdenhet som forstørrer små bevegelser. «.
Musikkvideoen er spilt inn på en nedlagt fabrikk på Senja. https://kjetilhuseboe.com

Gårsdagens luke: 12. desember