Luke 16. Komponistforeningens lydkalender

I dag presenterer vi musikk av Ruben Sverre Gjertsen og Øyvind Mæland i adventskalenderen vår.

Luke 16A & B: Ruben Sverre Gjertsen og Øyvind Mæland
Her er lenke til kalenderspillelisten på Spotify: https://open.spotify.com/playlist/3qu7YwosUJ9ypI9AUzhq6T

Ruben Sverre Gjertsen – Grains
Ruben sier om verket: – Grains for harpe, slagverk og bratsj (2003) utforsker et ensemble av kornete lyder. Ser vi på kornet i mikroskop kommer vi til harpens attacklyder, i et kontinuum fra raske figurer som blir èn lydhendelse til melodikk hvor tonene skilles fra hverandre. Eller slagverkets glass chimes mot harpens splintrede figurer. Slagverkeren bruker instrumentene som viser kornene i kornene i høy hastighet. Alle slags rasleinstrumenter, som maracas, cabasa, fruit shaker, ocean drum og rainsticks. Med den langsommere friksjonen fra ratchets, vibraslap og en stor gammel luftvernsirene.

Øyvind Mæland – Étude ralentissante
Øyvind sier om verket: – For stemme og 9 musikere (2014), innspilt på Lawo av ensemblet Aksiom og sanger Stine Motland. Tittelen betyr «sakkende etyde», og hver takt består av flere lag av utskrevne ritardandi, før det kommer et helt parti der musikken sakker så mye at det truer med å stoppe helt opp. Det bikker over i en «parentes» i form noe veldig flyktig og totalt gravitasjonsløst, før musikken trekkes ned tilbake til det samvittighetsfulle sakke-prosjektet. Det går veldig langsomt, og nå slutter man å høre frasene – det blir som en uendelig strøm.

Gårsdagens luke: 15. desember