Luke 20: Komponistforeningens lydkalender

Fjerde søndag i advent og FNs internasjonale dag for solidaritet. Vi setter nye spor i vår lydkalender med musikk av Frode Barth og Gisle Kverndokk.

Luke 20A & B: Frode Barth og Gisle Kverndokk, du finner musikken på vår spilleliste på Spotify: https://open.spotify.com/playlist/3qu7YwosUJ9ypI9AUzhq6T

Frode Barth – The Woman Behind: Absolute Heavy Duty
Frode sier om verket: – «The Woman Behind» er en suite i 3 satser for to gitarer:1. In The Supermarked2. Absolute Heavy-Duty3. Tea And CookiesVerket er tilegnet Dorothy Duarte som var gift med den legendariske engelske komponisten John W. Duarte. Bak en sterk mann står det ofte en sterk kvinne. Og uten Dorothy ville det ikke vært mulig for John å vie all sin tid til å komponere musikk. Satsene er direkte knyttet til et imponerende samspill utviklet gjennom et livslangt kjærlighetsfullt forhold mellom de to.

Jeg fikk et stipend av John Duarte på Cannington Summer Guitar School og senere et studiestipend fra FFUK for å studere med ham. I studietiden fikk jeg gleden av å se disse menneskenes entusiasme, gjensidig ønske om å fylle sine roller i et velfungerende samliv og ikke minst en tidløs kjærlighet. De var begge nærmere 80 år da jeg sist så dem. Sats nr. 2 er knyttet til en uvanlig sterk kraft som kan være god å ha i kampen for kjærligheten.

Gisle Kverndokk – Fuge der Zeit
Gisle sier om verket: – «Fuge der Zeit» for 6 sangere, strykere og orgel. Med Nordic Voices og sammensatt orkester ledet av Rolf Gupta. Dette er et verk basert på Forkynneren, 3. kapittel, fra Bibelen. «Alt har sin tid…» Det er jo aktuelt i disse pandemi-tider, hvor man spør seg om virkelig om alt har sin rette tid? Er det virkelig en tid for å drepe, en tid for krig, for en pandemi som skaper så mye elendighet? Det spurte dikteren Paul Celan seg om også, og jeg har kombinert Bibel-tekstene med flere dikt av Celan. Han overlevde Holocaust, og disse erfaringene preget hans diktning.

Fjerde søndag i advent har vi også bonusmateriale med lydluker på andre plattformer som You tube og Sound Cloud, med musikk av Bertil Palmar Johansen og Henrik Hellstenius

Bertil Palmar Johansen – Nornene spinner en skjebnetråd

Bertil sier om verket: – For en som har vokst opp helt ute ved havet (og nesten sett helt til Grønland) er hav og bølger – store steiner og bratte fjell en klangbunn som alltid er med meg. Pianotrioen «Nornene spinner en skjebnetråd» har fire satser – Hildring, Brenninger, Song inn mot land og Havet.Musikken, filmen og bildene går langs denne skjebnetråden…. og Nornene, ja de er da der ute i havet….

Henrik Hellstenius – Instrument of Speech
Lydlenke: https://soundcloud.com/henrik…/instrument-of-speech-1
Henrik sier om verket: – Verket er skrevet for ensemblet Asamisimasa i prosjektet «Music With The Real». Verket ble urframført på Festspillene i Bergen og er siden spilt på Festivalen «Utopia of Access» under Biennalen i Venezia og på festivalen Musik21 i Hannover. Stykket er allerede spilt inn og mastret. «Instrument of Speech» tematiserer språk og musikk og relasjonen mellom hva vi oppfatter som meningsbærende. Verket består av fire satser som på ulike måter setter språk og musikk opp mot hverandre og i hverandre.

I. Bennett Talks – filosofen John G. Bennett snakker om hvorfor semantisk språk er det eneste vi forstår som språk.

II. Readings – spiller med «lyden av språk» gjennom lesing og skriving. Her er virkelighetslydene komponert som gester, klanger og rytmer.

III. Chonsky Lectures – en kompleks dialog mellom ensemblet Asamisimasas musikere og språkforskeren Noam Chomskys tanker om at språk har et eget senter i hjernen, tatt fra en YouTube-forelesning.

IV. Babel – en scherzo av all verdens språk, etter bibelens fortelling om Babels tårn. Her har språket mest blitt til lyd, gest og rytme i et heftig musikalsk driv.

Om verket skriver den tyske musikkfilosofen Harry Lehmann: Henrik Hellstenius’s Instrument of Speech (2016) for clarinet, cello, electric guitar, percussion and piano is an ensemble piece in four movements that goes through the possible relations between music and language in exemplary fashion. The experimental character of this piece only becomes clear in contrast to absolute music, however. Natural it also works with language in keeping with this central idea, but a language that has been purged of its communicative function – that is, it has now been musicalized. Similarly, in Helmut Lachenmann’s Zwei Gefühle (1992), a text by Leonardo da Vinci is broken up into individual syllables and fragments of words, and various oral sounds normally inaudible during speech, such as the sibilants, are reinforced. Only after emptying this verbal material of its semantic content did the actual compositional work begin. Instrument of Speech, on the other hand, consciously oversteps this immanent boundary of absolute music by explicitly thematizing the relationship between music and language

Gårdsagen lydluke: 19. desember