Luke 23: Komponistforeningens lydkalender

Det er dagen før dagen, eller kvelden før kvelden – det er lille julaften. Vår spilleliste på Spotify har vokst seg stor og mangfoldig i løpet av desember. I dag får listen tre nye lydspor fra Helge Sunde, Svein Hundsnes og Martyna Kosecka.

Luke 23A, B & C: Helge Sunde, Svein Hundsnes og Martyna Kosecka

Lenke til spillelisten på Spotify. https://open.spotify.com/playlist/3qu7YwosUJ9ypI9AUzhq6T

Helge Sunde – The Speedcouch
Helge sier om verket: – «The Speedcouch» fikk tittelen sin fra en skrivefeil i infoen om et seminar der det skulle bedrives musikalsk «Speedcoaching».Musikken viste seg likevel by magic å inneholde en dramatisk historie om det året det var så glatt at julenissen mista helt og fullstendig kontrollen over sleden sin i det brattlendte Norge, hvorpå han med katastrofale følger prøvde å reparere den havarerte sleden ved å sette meier på en sofa…Resultatet ble åpningssporet (!) på «Windfall» som fikk Edvardprisen i 2013 (Åpen klasse, førerkort AB, C1 og D1) og inneholder sterke scener ved både Frode Nymo på sopran sax, Peter Baden på percutronics (sic) og Per Mathisen på bass, mens Nils Jansens seks og en halv meter lange Tubax rumler i dypet.

Svein Hundsnes – Clavinata no. 7
Fra bookleten til albumet Hundsnes: Clavinatas Nos. 1-7, Piano Sonata No. 1 & Downtoned Beats (2020), Laura Mikkola (piano): – En Clavinata er et konsentrert, fokusert ensatsig stykke, som gjerne karakteriseres ved intensiteten i en toccata, skjønt formen som regel ikke begrenser seg til det, men gjerne har en lyrisk, kontrasterende midtdel bygd på samme materiale som den hurtigere delen. Så langt har jeg komponert ti Clavinatas – komponert hovedsaklig mellom 2015 og 2018. De syv første av disse er representert på denne CD’en. De er m.a.o. ikke satser i en syklisk form, men frittstående stykker.

Betegnelsen Clavinata ble i utgangspunktet inspirert av Hohner Clavinet, som er et elektronisk forsterket analogt tastaturinstrument, ofte brukt i funk. Likevel; denne opprinnelige inspirasjonen merkes kun i varierende grad i de forskjellige stykkene; fra å være ytterst påtagbar i noen til å være helt fraværende i andre.

Martyna Kosecka – Piano Trio, a Length of the Hesitancy Moment, from Thought to Creation (2011)
Martyna sier om verket: – This composition is about the time that passes by and the consequences in music that occur upon the process spent on the creation itself. How much of the material results through the artistic process of unconscious procedures, and how much of the music represent meticulously conscious decision making? The element of counting, plotted inside the musical material, underlines the inevitability that both the creator of the work and the listener experience during the encounter with composition.

This work, put in the NKFs lydkalender, can remind us that «the clock is continuously ticking» and the time never stops, but also positively and bravely encourage us to look into the future and find hope and positivity ahead.

Gårsdagens luke: 22. desember