Lurer du på om Classical Next er noe for deg?

Kom på introduksjonen med Jantje Røller, som forteller om bransjetreffet, og om hvordan man best kan forberede seg på å delta. 

Bransjetreffet Classical:Next har siden 2012 henvendt seg til aktører som jobber med klassisk og samtidsmusikk. Bransjetreffet er det største av sitt slag i Europa og går neste gang av stabelen 18.-21. mai 2020.

I 2019 deltok omkring 1300 bransjedelegater, hvorav 750 representerte selskaper (publishere, arrangører og konsert- og festivalprogrammerere, 91 var foredragsholdere og 320 utøvere/komponister.

Innholdet i Classical:Next er fordelt i fire seksjoner; showcaser, konferanser, prosjektpitching og expo/messe. I tillegg arrangeres et eget program for komponister. I fjor ga Norsk Komponistforening og Music Norway tilskudd til delegater som ønsket å delta og begge organisasjoner har fått gode tilbakemeldinger på at Classical:Next er en nyttig arena for å bygge kontakter innen dette området.

Sammen har vi invitert Dr. Jantje Røller fra Berlin som driver kommunikasjonsbyrået Amphytyrion Media som har arbeidet med Norsk Musikforlag, Royal Concertgebauw Orchestra, Tora Augestad, Tine Ting Helseth, Sissel Bødtker blant annet. Ved denne anledningen vil Røller fortelle mer om Classical:Next og ikke minst om hva du som planlegger å delta bør tenke på i forkant og mens du er der. 

Tid: 8.januar kl.12-14
Sted: Observatoriegt. 1b

Påmelding til einar@musicnorway.no innen 6.januar 2020