Lytter til innspill: Staten snur og beholder hovedansvaret for kulturinstitusjonene

På grunnlag av god og grundig dialog det siste året har regjeringen besluttet at vi ikke går videre med forslaget om å overføre et større ansvar på kulturområdet til fylkeskommunene som ledd i regionreformen, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja i en pressemelding fra regjeringen tirsdag 5. mai.

Styreleder Jørgen Karlstrøm.
Foto: Nina Hurum.

Vi er veldig fornøyde med at regjeringen snur og skrinlegger regionreformen på kulturfeltet, sier styreleder Jørgen Karlstrøm i Komponistforeningen.

Vi har over lang tid stilt spørsmål ved om retningen det ble arbeidet etter var klok, og har sammen med de andre kunstnerorganisasjonene vært bekymret for at reformen ville slått negativt ut for kunstnere over hele landet. Når situasjonen nå i tillegg har blitt så kritisk som den har blitt for kunstnere på grunn av COVID-19 pandemien, har regjeringen åpenbart skjønt at en usikker og uavklart reform uten bred støtte i kulturlivet ikke kan gjennomføres. Vår oppfatning er derfor at dette vil være den beste løsningen for norsk kulturliv, forklarer Karlstrøm.

Det var i kulturmeldingen som ble lagt frem 23. november 2018 at det ble foreslått å endre ansvarsområdene i kulturlivet. 

En rekke aktører i kultursektoren har vært skeptiske til overføring av oppgaver, også blant fylkene har det vært uenighet om hva som er den beste løsningen.

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja.
Foto: Ilja C. Hendel/Kulturdepartementet

– Regjeringen har hatt som ambisjon å overføre et større ansvar på kulturområdet til fylkeskommunene, men har tatt hensyn til innspillene som har kommet frem i prosessen. Jeg velger å gå ut med dette budskapet nå for å dempe bekymringen blant aktører i kultursektoren som etterlyser en avklaring, understreker kultur- og likestillingsministeren.

Les hele pressemeldingen her.

Relaterte artikler:
NRK – Regjeringen snur – skrinlegger kulturens regionreform
Musikkultur – Regjeringen snur – det blir ingen regionreform for kulturlivet